kiezen-arbodienst

Arbodienst: overstappen of niet?

Het is weer de tijd van het jaar: werkgevers moeten hun arbodienst per 1 oktober (pro forma) opzeggen om per 1 januari te kunnen overstappen naar een nieuwe arbodienst. Heeft uw arbodienst voldoende in huis om u te ondersteunen?
arbodienst in de zorg

Arbodienstverlening in de zorg, eigen regie of toch ontzorgen?

De eigen regie-trend van de laatste jaren is met de recente bezuinigingsrondes in de zorg niet afgenomen. De neiging naar zelforganiserende teams en snijden in de kosten leidt in de zorg opvallend vaak tot het alleen maar inhuren van de bedrijfsarts en laat de verzuimregie in de lijn.
Rie

Controles Inspectie bij nieuwe zorginstellingen

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun beleid voor gezond en veilig werk op orde hebben.
bedrijfsartsen SER

Succesvol initiatief tegen dreigend bedrijfsartsen tekort krijgt vervolg

Nieuwe korte en intensieve leergang leidt basisartsen op tot arts Arbeid & Gezondheid met als doel de instroom toekomstige bedrijfsartsen vergroten en daarmee dreigend tekort tegen te gaan.
ergonomie op het werk

Zitschade is te compenseren

8 uur bureauwerk verhoogt de kans op voortijdig overlijden met ongeveer 40 procent.

Warmte grootste zomerirritatie

Uit onderzoek blijkt dat werken in warme omstandigheden de productiviteit vermindert en het aantal fouten vergroot.
arbeidsveiligheid

Hoe creëer je bewustwording rondom werkrisico’s?

Als werkgever wil je de werkomgeving zodanig inrichten dat mensen zonder risico’s kunnen werken, maar dit is niet altijd mogelijk.
privacy abrona rapport

De werkgever mag wel betalen, maar niet meer sturen

Brief aan minister Asscher van casemanager Jurgen van der Baan over de morele verantwoordelijkheid die de overheid heeft tegenover de werkgevers. De sturing van verzuim en re-integratie is bij de werkgever neergelegd, maar de mogelijkheid om bij te sturen wordt nu deels door de beleidsregels van de AP teniet gedaan.
kanker en werk

Nieuwe lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen online beschikbaar

Het aantal gevallen waarin werkgerelateerde situaties bijdragen aan kanker wordt geschat op enkele procenten.
Arbowet

Ontwikkelingen arbeidsgerelateerde zorg juli 2016

Een update van de ontwikkelingen binnen de arbeidsgerelateerde zorg.

Laatste nieuws Arbo

Meest gelezen Arbo

Veelgestelde vragen