BG_bird2100% onafhankelijk
ArboAllergisch voor de hond van de baas

Allergisch voor de hond van de baas

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Stel, een werknemer is allergisch voor honden en de hond van de werkgever loopt dagelijks rond op de werkvloer.

Meestal zal een werkgever er wel rekening mee houden als een werknemer aangeeft allergisch te zijn. Maar wat als een werkgever weigert gehoor te geven aan deze gezondheidsklachten?

Allergisch voor honden

Een werkneemster meldde zich ziek vanwege toenemende klachten aan haar luchtwegen en last van verkoudheid. De arbodienst constateerde dat dit mogelijk te maken had met de aanwezigheid van de hond op de werkvloer.

Uit de diagnose van de bedrijfsarts bleek dat de werkneemster arbeidsgeschikt was, maar dat zij haar werk niet kon doen in aanwezigheid van de hond.

Na een bezoek aan de longarts werd inderdaad vastgesteld dat zij allergisch was voor honden. Het UWV kwam vervolgens tot de conclusie dat de werkgever wel erg weinig deed aan de re-integratie van de werkneemster. Hij was namelijk niet bereid om de hond thuis te laten.

Tussen de werkgever en werkneemster ontstond een arbeidsconflict. De werkneemster zag geen andere oplossing en verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden met toekenning van een transitievergoeding en een redelijke vergoeding.

Hinder op de werkplek

Al eerder is in de rechtspraak bepaald dat als een werknemer hinder ondervindt van bepaalde omstandigheden op de werkplek, de werkgever maatregelen moet nemen om de werknemer te beschermen.

Dat kan dus een allergie zijn voor een huisdier, maar bijvoorbeeld ook angst. Uiteraard gaat het dan om maatregelen die je in alle redelijkheid van de werkgever mag verwachten. Het thuislaten van de hond was in dit geval een redelijke maatregel.

Ernstig verwijtbaar handelen

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden – met ontslag als gevolg – als gevolg van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden, een duidelijk voorbeeld is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

In de Arbowet is dan ook bepaald dat de werkgever zorg moet dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met betrekking tot álle aspecten die met werk te maken hebben. Hij moet een beleid voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Handelen in strijd met goed werkgeverschap

In deze casus oordeelde de kantonrechter dat het houden van een hond op kantoor niet hoort bij goede arbeidsomstandigheden. Een hond op kantoor kan namelijk volgens de kantonrechter niet worden aangemerkt als “algemeen normaal gebruik”.

Daarbij kwam ook nog eens dat de hond niet aanwezig was op kantoor vanaf het begin van het dienstverband van de werkneemster. Zij kon dan ook helemaal geen rekening houden met de aanwezigheid van een hond op kantoor.

De bedrijfsarts had de werkgever bovendien al twee keer geadviseerd om het dier thuis te laten. Maar deze weigerde hier aan mee te werken; de hond zou niet alleen thuis kunnen blijven en naar andere oplossingen werd ook niet gezocht.

De werkgever had weliswaar laminaat laten leggen in plaats van vloerbedekking, een professioneel schoonmaakbedrijf wekelijks ingezet en een luchtverfrissingsapparaat aangeschaft, toch vond de kantonrechter deze maatregelen niet voldoende.

Nu de werkgever de gezondheidsklachten van werkneemster niet serieus had genomen, handelde hij in strijd met goed werkgeverschap en zijn verplichtingen op grond van de Arbowet. De werkgever had tevens ernstig verwijtbaar gehandeld.

Forse vergoeding

De arbeidsovereenkomst werd ontbonden en aan de werkneemster, die een bruto maandsalaris had van € 1.260,–, werd een transitievergoeding en billijke vergoeding toegekend van in totaal € 3.340,–.

Heeft of krijgt een werknemer dus gezondheidsklachten waarvan de oorzaak letterlijk en figuurlijk ‘ligt’ op de werkvloer, besteed hier dan serieus aandacht aan en tref de nodige maatregelen. Deze verplichting vloeit namelijk voort uit de Arbowet en goed werkgeverschap.

Misschien lijkt een vergoeding van € 3.340,–, zoals in bovengenoemde casus, niet bijzonder hoog, de hoogte van de billijke vergoeding is echter moeilijk in te schatten. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan een billijke vergoeding zomaar eens fors hoger uitvallen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Deel dit artikel

Hazan Senyuvahttps://www.dvan.nl/

Hazan Senyuva, advocaat bij DVAN Advocaten. Haar expertise is Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen.

Meer van deze auteur?

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?