nieuwe Arbowet

Angst en onduidelijkheid bij mkb’ers over nieuwe Arbowet

Ondernemers worden bedolven onder wet- en regelgeving over arbo.
privacy autoriteit persoonsgegevens

AP dwingt UWV met sanctie gegevens beter te beveiligen

Autoriteit Persoonsgegevens legt UWV een last onder dwangsom op van 150.000 euro per maand.
brandveiligheid

Top 10 brandoorzaken bij bedrijven

Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland.
bedrijfsarts

Tien kenmerken waar u een goede bedrijfsarts aan herkent

Een goede bedrijfsarts is goud waard bij het verkorten en terugdringen van het verzuim.
vangnetregeling maatwerkregeling

Welke regeling kies ik bij mijn arbobeleid: een vangnetregeling of maatwerkregeling?

Het grote verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling is met wíe u samenwerkt.
beroepsziekten gevaarlijke stoffen longen

Bedrijven nemen onvoldoende maatregelen om veilig en gezond met stoffen te werken

Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie ruim drieduizend door blootstelling aan stoffen.
wijzigingen Arbowet

MKB nog onvoldoende op de hoogte van wijzigingen Arbowet

Uit een verkennend onderzoek onder het mkb en grootbedrijf blijkt dat met name bij het mkb nog werk aan de winkel is als het gaat om de invoering van de wijzigingen uit de Arbowet.
akoestiek kantoortuin

Impact geluid in kantoortuin onderschat

90 procent van de bedrijven heeft geen beleid op akoestiek.
brandveiligheid bedrijfshulpverlening

Nieuw kennisdocument NIBHV vergroot (brand)veiligheid op de werkvloer

Veranderde inzichten in binnen- en buitenland op het gebied van brandveiligheid.
privacy AVG zieke werknemer

Verrassing in vakantieperiode, uitleg privacy en verzuim stelt teleur

Midden in de vakantieperiode op Arboportaal een uitleg van een aantal stakeholders over verzuim en privacy...

Laatste nieuws Arbo

Meest gelezen Arbo

Veelgestelde vragen

Geselecteerde aanbieders