BG_bird2100% onafhankelijk
ArboEerste arbodienst speciaal gericht op vrouwen gelanceerd

Eerste arbodienst speciaal gericht op vrouwen gelanceerd

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers is erg hoog.

Specifieke levensfaseproblemen, zoals de overgang, zijn vaak de oorzaak.

Bij uitval wordt hier te weinig rekening mee gehouden.

Er is nu een arbodienst waarbij wél rekening wordt gehouden met deze specifieke levensfaseproblemen.

Geen aandacht voor levensfase

Volgens initiatiefneemster Joyce van Dijk, eigenaresse van arbodienst HealthyWoman, zitten te veel vrouwen onnodig ziek thuis. Ze voelen zich niet gehoord of gezien en worden aan hun lot overgelaten. Ze stromen uit en gaan een financieel moeilijke en onzekere toekomst tegemoet. Er is geen aandacht voor de levensfase waarin ze zitten en de invloed die dat op hen heeft.

Deze invloed wordt vaak verward met een burn-out. Hierdoor worden vrouwen behandeld als burn-out patiënten, terwijl ze eigenlijk een andere interventie nodig moeten hebben.”

Hoger verzuim

Uit het meest recente onderzoek naar arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO blijkt dat het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers hoger ligt dan onder mannelijke werknemers.

Wanneer er gekeken wordt naar het ziekteverzuimpercentage, voeren vrouwen in elke leeftijdscategorie de boventoon. In de leeftijdscategorie 25-35-jarigen is het verzuimpercentage van vrouwen zelfs het dubbele dan dat van mannen.

Voor Van Dijk bevestigt dit de noodzaak om de aandacht geheel te vestigen op de gezondheid van vrouwen, omdat nog geen enkele andere arbodienst dat tot nu toe heeft gedaan.

Genderverschillen

Te lang is volgens HealthyWoman vanuit de ‘one size fits all’-aanpak gewerkt. Er wordt dus geen rekening gehouden met genderverschillen.

Als je nu ziek bent, wordt een bedrijfsarts ingeschakeld. Maar er wordt volgens Van Dijk nooit gecheckt in welke levensfase je zit. Denk aan hormonale schommelingen tijdens de overgang en zwangerschap. Het gebrek aan kennis over al die impactvolle levensfasen zorgt ervoor dat ook de urgentie ontbreekt om er werk van te maken.

Zorguitgaven vrouwen hoger dan mannen

De noodzaak tot een arbodienst voor vrouwen wordt steeds groter. Steeds meer vrouwen maken deel uit van het arbeidsproces en er moet langer doorgewerkt worden sinds de pensioenleeftijd is verhoogd.

Van Dijk: “Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda. Als het verzuim onder je personeel lager is, ben je minder afhankelijk van de beschikbaarheid van goed personeel. Daar komt nog bij dat zorguitgaven voor vrouwen hoger zijn dan voor mannen. Door alleen al de uitval als gevolg van overganggerelateerd verzuim terug te dringen, kan vele tonnen winst worden behaald”.

Typische vrouwensectoren

HealthyWoman focust zich op vrouwen die in typische vrouwensectoren actief zijn. Denk aan de thuiszorg, ziekenhuizen, de horeca, de schoonmaakbedrijven. In die branches zitten veel vrouwen onterecht thuis.

Binnen de doelgroep wordt gekeken naar de culturele achtergrond en de context waarin de vrouw leeft. Zo worden de juiste trainers gekoppeld aan de vrouw. De juiste opvolging en begeleiding is in dit proces uiterst belangrijk.

Zelfvertrouwen

Niet alleen de fysieke, maar ook de mentale kant komt aan de orde. Als werknemers met een vermoeden van een burn-out naar huis worden gestuurd, terwijl er eigenlijk iets anders aan de hand is, zorgt dit voor verslechtering van hun klachten.

Thuis op de bank zitten lost het probleem niet op. Vrouwen worden door een wandeltrainer mee naar buiten genomen. Ze voelen weer: eigenlijk kan ik best veel. Het geeft energie en zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat ze zich ook mentaal beter gaan voelen.

HealthyWoman richt zich niet alleen op bestaand verzuim, maar juist ook op het voorkomen van verzuim. Daarom worden er preventieve interventies aangeboden. Hier krijgen vrouwen meer kennis over de hormonale veranderingen die gepaard gaan met hun levensfase.

Deel dit artikel

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?