BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame Inzetbaarheid Hoe bekostig je duurzame inzetbaarheid?

Hoe bekostig je duurzame inzetbaarheid?

Er zijn diverse mogelijkheden om Duurzame Inzetbaarheid te financieren

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

In de afgelopen tien jaar heeft duurzame inzetbaarheid steeds meer haar intrede bij de overheid en in het bedrijfsleven gedaan. Toch is het nog steeds een ‘ongeladen begrip’, wat maakt dat het voor directeuren, bestuurders, managers en beleidsmakers ongrijpbaar is.

In de praktijk zien wij dat de wil om te investeren er vaak is, maar dat er onzekerheid heerst over de return of investment. Dat maakt dat er veelal budgetgunstige programma’s in organisaties worden uitgerold zonder enige visie of gedachtegoed. Achteraf zegt men dan dat duurzame inzetbaarheid niets heeft opgeleverd. Dat is onterecht, een gemiste kans en natuurlijk zonde van je cashflow.

Kosten en baten duurzame inzetbaarheid

Om snel inzicht te krijgen of überhaupt een alternatieve financiering nodig is, kun je het beste met de speciale TNO-tool starten. Je krijgt daarmee een indicatie van de kosten en baten van duurzame inzetbaarheid.

Is dat niet alvast een goed begin van je duurzaam inzetbaarheidsvraagstuk? En altijd handig ter onderbouwing aan de stakeholders.

Als de organisatiebudgetten niet toereikend zijn, kun je wellicht een beroep doen op een aantal andere interessante financieringsmogelijkheden. Hieronder volgt een – niet limitatieve – opsomming van kansen die je niet mag missen.

Financieringsmogelijkheden

1. Europees Sociaal Fonds Plus

ESF+ richt zich vooral op een inclusieve arbeidsmarkt. Dit betekent dat je je organisatie als een leerrijke omgeving inricht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze doelgroep krijgt terecht de aandacht, want ook zij beschikken over specifieke kwaliteiten. Zo kan bijvoorbeeld iemand met een aandoening in het autistisch spectrum zeer nauwkeurig werken. Door mensen uit die doelgroep aan te nemen, diversifieer je het personeelsbestand.

De organisatie is daarmee een betere afspiegeling van de maatschappij. Ook onderneem je nog eens duurzaam en verantwoord want met de aanstelling krijgt iedereen de kans om in de maatschappij mee toe doen.

2. SLIM subsidieregeling

Deze regeling richt zich vooral op het leren en ontwikkelen van medewerkers in de organisatie. Advies en het doorlichten van je organisatie worden financieel gestimuleerd evenals het verlenen van loopbaanadvies en het creëren van praktijkleerplaatsen voor het Midden- en Kleinbedrijf.

De eerste openstelling is al snel – namelijk 2 maart a.s. – waarbij de aanvragen op volgorde van binnenkomst zullen worden behandeld. Over een bedrag van maximaal € 25.000,– kun je rekenen op een dekking van 80 procent van de subsidiabele kosten. Andere voorwaarden, zoals de inhuur van een externe adviseur tegen maximaal € 125,– exclusief BTW, zijn op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd.

3. Subsidie voor vervroegd pensioenakkoord en MDIEU

Het onlangs gesloten pensioenakkoord biedt ruimte voor organisaties om medewerkers in zware beroepen drie jaar voor de AOW-leeftijd een uitkering aan te bieden. Je hoeft dan tot maximaal de drempelvrijstelling geen 52 procent heffing conform de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU-heffing) af te dragen.

Vast staat in ieder geval de aandacht voor het ‘slijtende aspect’ in het beroep dat je zal moeten onderbouwen in de subsidieaanvraag.

Met deze RVU-versoepeling komt ook de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid eerder uittreden (MDIEU) ter discussie. De officiële bekendmaking over de inhoud van de regeling heeft vertraging opgelopen.

In ieder geval staat de openstelling voor de MDIEU gepland voor februari 2021. De RVU-versoepeling staat voor medio 2021 met waarschijnlijk een terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl.

4. Collectieve ziektekostenverzekering of werkgeverszorgverzekering

Een zieke medewerker komt voor jouw rekening. Je kunt in bepaalde gevallen ook de zorgverzekering van de werknemer aangespreken. Dat scheelt je namelijk in de kosten die je weer kunt aanwenden voor je duurzame inzetbaarheidsproject.

5. Inzetbaarheidsbudget

Spreek het inzetbaarheidsbudget van de (collectieve) zorgverzekeraar aan. Zij stimuleren de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Overige mogelijkheden

Het is ook mogelijk dat de branchevereniging jouw organisatie faciliteert in duurzame inzetbaarheid. Dit kan in de vorm van een budget zijn, maar ook met concrete trainingen en cursussen.

Het Nederlands Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid® is een relatief nieuw fenomeen waar weinig over bekend is. Met deze certificering toon je aan dat je bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die voortkomen uit goed werkgeverschap en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

De Stichting Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid® verleent dit Keurmerk dat alleen door een Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid® aangevraagd kan worden. Met deze certificering ontvang je aantrekkelijke premiekortingen op de verzuimverzekeringen. En dat scheelt je weer in de kosten van je duurzame inzetbaarheidsproject.

Kortom: er zijn diverse alternatieve financieringsbronnen voor je duurzame inzetbaarheidsvraagstukken. Ga je op strategisch niveau hiermee aan de slag, dan heb je de grootste kans dat het zich op de langere termijn uitbetaalt.

>>> Lees ook ‘Het berust op een misverstand dat duurzame inzetbaarheid niet oplevert’

Deel dit artikel

Xander de Weerd
Xander de Weerdhttps://www.valorisestrategie.nl/

Xander de Weerd is Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Valorise Strategie.

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?