BG_bird2100% onafhankelijk
Arbo OVAL ontwikkelt beter stelsel voor arbeidsgerelateerde zorg

OVAL ontwikkelt beter stelsel voor arbeidsgerelateerde zorg

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

In de SER en door vele andere partijen wordt gesproken over het huidige stelsel van arbeidsgerelateerde zorg.

OVAL heeft in vervolg op eerdere input een model voor een verbeterd stelsel ontwikkeld. Hierbij is uitgegaan van de stevige fundamenten van het huidige stelsel en de volgende uitgangspunten:

  • Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden, gezondheid, re-integratie en inzetbaarheid.
  • Iedere werkende heeft recht op arbeidsgerelateerde zorg.
  • ‘Voorkomen is beter dan genezen’: oftewel preventie is cruciaal.
  • Preventie en verzuimbegeleiding zijn gebaat bij een gecoördineerde aanpak.
  • Werknemers moeten kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid en deskundigheid van de professional.
  • Privacy moet gewaarborgd worden.
  • Werkgevers en werknemers zijn gebaat bij één aanspreekpunt voor verzuim en arbeidsomstandigheden binnen hun bedrijf en bij een heldere verantwoordelijkheidsverdeling.
  • Werkgevers willen een open markt waar keuzevrijheid en maatwerk mogelijk is.
  • Goede samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg draagt bij aan efficiënte zorg, tegen lagere kosten en het voorkomen van onnodig (lang) verzuim.
  • Ervaring heeft aangetoond dat arbeidsgerelateerde zorg is gebaat bij een multidisciplinaire, niet sec medische benadering.

OVAL doet concrete voorstellen voor het verbeteren van de relatie tussen de curatieve zorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Ook doet de brancheorganisatie suggesties om door sommige werknemers ervaren afhankelijkheid van de bedrijfsarts weg te nemen en hierover transparant te zijn en eisen te stellen aan de kwaliteit van alle arbodienstverleners.

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Mis deze actie niet!

Voortaan alles kunnen lezen op BG magazine? Neem dan nu een jaarbonnement voor € 33,– en bespaar € 64,–!

Geldig tot donderdag 2 november 17:00!

Elke week de beste HR-tips?

Ontvang onze beste tips, het laatste nieuws en de beste artikelen in jouw vakgebied.

Bonus: 5 gratis premium artikelen!