Rie

Controles Inspectie bij nieuwe zorginstellingen

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun beleid voor gezond en veilig werk op orde hebben.
stress bij vrouwen

Parttimers lopen een groter risico op stressgerelateerd verzuim

Vier dagen werken levert meer stress op dan vijf dagen.
depressie werknemers

Wereldwijd lijden meer dan 350 miljoen mensen aan depressiviteit

De impact van depressiviteit op de samenleving en de economie is groot. De ziekte is vandaag de dag de belangrijkste oorzaak van inactiviteit wereldwijd.
campagne check je werkstress

Meerjarenplan voor aanpak van werkstress

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land.
agressie hulpverleners

Hulpverleners zijn bang om aangifte te doen

Veel hulpverleners die aangifte doen van agressie of geweld op het werk, hebben daar slechte ervaringen mee.
stress werkdruk zorg vernet

Werknemers in de zorg: werkgever kan meer doen tegen uitval

Veel zorgmedewerkers spreken over stress, een hoge werkdruk en een gebrek aan personeel. Ze menen dat de werkgever hier wat aan kan doen.
hechingsstijl werknemers

Hechtingsstijlen op het werk (deel 1)

Stoornissen in de hechtingsstijl kunnen leiden tot burn-out klachten.
depressie zorgkosten

Menzis vergoedt kosten behandeling depressies op basis van resultaat

Uitkomstenbekostiging nu ook voor angst en depressie.
vrouw in de overgang en stress

Vrouwen in de overgang functioneren beter bij stressreductie (deel 2)

Stress verergert alle overgangssymptomen. Stressreductie op de werkvloer leidt dan ook tot minder overgangsklachten en dus tot beter functioneren.
oudere werknemer

Herstel ouderen bij psychisch verzuim duurt langer

Het aandeel psychisch verzuim bij ouderen is lager, maar als ze verzuimen zijn ze wel langer afwezig.

Laatste nieuws PSA

Meest gelezen PSA

Veelgestelde vragen

Geselecteerde aanbieders