BG_bird2100% onafhankelijk
HRMRecht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden

Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof.

Nu kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.

Het kabinet neemt deze maatregel omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben. Meer mensen zijn alleenstaand en er is niet altijd een gezinslid dat de zorg op zich kan nemen.

Alle vormen van zorg

Het recht op zorgverlof geldt voortaan voor alle vormen van zorg. Nu heb je alleen recht op langdurend zorgverlof als het om een levensbedreigende ziekte gaat, kortdurend zorgverlof geldt al voor alle zorg voor zieken.

Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Op dit moment hebben vaders twee dagen kraamverlof. Daar komen drie dagen onbetaald verlof bij. De werkgever kan dit extra verlof niet weigeren. Voortaan kan een partner dus een week verlof opnemen na de geboorte van het kind.

Overbelast

Werknemers moeten werk en zorg beter kunnen combineren. Nu gaan nog te veel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet kunnen afstemmen op het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek.

Vooral vrouwen zijn daardoor nog te vaak economisch niet zelfstandig, wat vooral bij scheiding tot problemen kan leiden. Het is daarom belangrijk dat vrouwen en mannen de taken eerlijk verdelen zodat de zorg niet alleen op vrouwen neer komt.

Werknemers en werkgevers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het maken van afspraken over het combineren van werk en zorg. De inzet van het kabinet is aanvullend op de afspraken die op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt. Uitgangspunt bij de voorstellen is dat, gezien de huidige economische situatie, de extra lasten voor de overheid, werkgevers en werknemers beperkt zijn.

Vaderverlof

Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop de maatregelen voor het gemakkelijker maken van het opnemen van verlof, waarover al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt. In dit wetsvoorstel wordt ook geregeld dat ouders van couveusekinderen recht hebben op meer weken verlof nadat het kindje uit het ziekenhuis komt.

De komende tijd blijven kabinet en sociale partners het gesprek over de combinatie van werk en zorg voeren.

Goede praktijkvoorbeelden

Er is een verschil tussen lang- en kortdurend zorgverlof. Langdurend zorgverlof is zes weken en onbetaald. Kortdurend zorgverlof is twee weken en hiervoor ontvangt diegene 70 procent van het loon.

Een nadere uitwerking hoe de verlofvormen precies worden aangepast, volgt begin 2014. Het kabinet zal in 2014 goede voorbeelden van werkgevers en werknemers, die afspraken hebben gemaakt over werk en zorg, verspreiden en door voorlichting de bekendheid van de verlofregelingen vergroten.

Bron: SZW

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?