Regie op gezondheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid!

0
909
logo Active Health Group

‘Gezondheid is een waarde’, dat is de visie van waaruit wij als Active Health Group werken. Uw organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien.

Bij deze eigentijdse visie op duurzame inzetbaarheid gaan organisatiebeleid, preventie en employability, verzuimbeheersing en schadelastreductie hand in hand door het vergroten van bewustzijn en sturen op gedrag.

Focus op eigen regie, mogelijkheden en gedragsbeïnvloeding

Gezondheid definiëren wij als ‘het vermogen van mensen eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Ieder mens heeft de veerkracht in zich om gezond en gelukkig te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Hierbij is gedragsverandering cruciaal via: het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van het individu, activeren van intrinsieke motivatie, denken in mogelijkheden en demedicalisering.

Sturen op gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid

Als adviesorganisatie op het snijvlak van mens, arbeid, gezondheid en organisatie faciliteren wij reeds meer dan een decennium zelfsturing, empowerment en gedragsverandering van het individu binnen de specifieke context en cultuur van de organisatie.

Dit doen onze tweehonderd professionals landelijk over de band van organisatiebeleid, preventie en employability, behandeling en re-integratie met aandacht voor de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever.

Door aan te sluiten bij iemands natuurlijke vermogens, is ieder individu zelf in staat om te kiezen voor gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid. Zo dragen wij bij aan een veerkrachtiger werkend Nederland, productiviteitsverbetering, (verzuim)kostenbesparingen en risicobeheersing.

Effectieve integrale aanpak

Regie op gezondheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid realiseren wij met onze klanten door onze effectieve integrale aanpak op het gebied van:

  • Gezondheids- en geluksmanagement / duurzame inzetbaarheid
  • Organisatiebeleid en HR
  • Employability
  • Arbodienstverlening
  • Eigen risicodragerschap
  • Leefstijlzorg
  • Medische keuringen
  • Mobiliteit
  • Inkomensverzekeringsvraagstukken
  • Onderwijs

Uitgebreide informatie over onze visie, aanpak en diensten vindt u op www.activehealthgroup.nl.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of stuur een e-mail naar info@activehealthgroup.nl. Wij denken graag met u mee.