Abonnement BG magazine

BG magazine is de grootste online omgeving over bedrijfsgezondheid en ondersteunt de dagelijkse praktijk van professionals uit het vakgebied met onafhankelijke informatie over Arbo, Verzuim, Duurzame Inzetbaarheid, Preventie, Vitaliteit, Re-integratie, PSA en HRM.

Profiteer nu van de speciale Nieuwjaarsaanbieding en word jaarabonnee voor slechts € 25,– (i.p.v. € 32,50). U krijgt dan een jaar lang exclusief toegang tot àlle artikelen en dossiers op BG magazine.

Voordelen van een abonnement

  • abonnement BG magazineExclusieve toegang tot àlle publicaties op BG magazine: verdiepende artikelen, casuïstiek, columns, nieuwsberichten, dossiers, lezersvragen, whitepapers, onderzoeksresultaten, etc.
  • Iedere week in uw mailbox de nieuwste publicaties in de digitale E-zine.
  • Als abonnee kunt u uw mening geven op publicaties.

Wie lezen BG magazine?

(Register) casemanagers, bedrijfsartsen, P&O-medewerkers, HR-adviseurs en -managers, arbeidsdeskundigen, arbo- en verzuimcoördinatoren, arbeids- en organisatiedeskundigen, verzuimcoaches, arbeidshygiënsten, veiligheidsdeskundigen, medisch specialisten, financiële directies en afdelingen, verzekeraars, assurantietussenpersonen en overige betrokkenen.