Abonnement BG magazine

BG magazine is de grootste online omgeving over bedrijfsgezondheid en ondersteunt de dagelijkse praktijk van professionals uit het vakgebied met onafhankelijke informatie over Arbo, Verzuim, Duurzame Inzetbaarheid, Preventie, Vitaliteit, Re-integratie, PSA en HRM.

Een introductie-abonnement op BG magazine heeft u al voor € 32,50 (incl. 9% BTW). Met dit abonnement heeft u een jaar lang toegang tot àlle publicaties op BG magazine. Vanaf het tweede jaar gaat u € 67,50 betalen.