Abonnement BG magazine

BG magazine is de grootste online omgeving over bedrijfsgezondheid en ondersteunt de dagelijkse praktijk van professionals uit het vakgebied met onafhankelijke informatie over Arbo, Verzuim, Duurzame Inzetbaarheid, Preventie, Vitaliteit, Re-integratie, PSA en HRM.

Tijdelijk tot 1 april 2019is een introductie-abonnement op BG magazine € 32,50 (incl. 9% BTW). Met dit abonnement heb je een jaar lang toegang tot àlle publicaties op BG magazine. Vanaf het tweede jaar ga je € 87,– betalen.