schadelast

Wet Modernisering Ziektewet: zo voorkomt u schade

Werkgevers realiseren zich vaak onvoldoende welke enorme financiële impact de Wet Modernisering Ziektewet voor hen in petto heeft.
samenwerking bedrijfsarts verzekeringsarts

Samenwerking bedrijfsarts en verzekeringsarts: terug naar de warme overdracht?

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter is de relatie tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts er niet eenvoudiger op geworden.
WIA WGA

Verlies op WIA-WGA portefeuille meer dan een miljard

Verzekeraars kunnen zich onder de huidige marktomstandigheden een dergelijk groot verlies niet opnieuw veroorloven volgens DNB.
chronisch zieke werknemer rolstoel

Chronisch zieke A&O’er laat zich niet afkeuren

Het persoonlijke verhaal van een chronisch zieke A&O'er over zijn eigen inzetbaarheid
procederen UWV WIA-uitkering

Procederen tegen het UWV: de slager die zijn eigen vlees keurt?

Is een door het UWV ingeschakelde medisch deskundige wel onpartijdig?
WGA eigenrisicodragen

De frustratie van eigenrisicodragen WGA

een WGA-eigenrisicodrager krijgt niet altijd de schadelastreductie waar hij recht op heeft.
ziekte en werk

DOEN is het nieuwe DENKEN

Opinie: in het populistisch geweld van vandaag is doen het nieuwe denken.
mensen met arbeidsbeperking

Nieuw trefpunt voor mensen met een arbeidsbeperking

Als werknemers door ziekte, ongeval of beperkingen hun werk niet meer kunnen doen zoals ze dat gewend zijn, heeft dat grote gevolgen.
chronisch zieke werknemers

Aantal chronisch zieke werknemers neemt sterk toe

In 2030 heeft één op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten.
ziekteverzuimpercentage twee jaar ziekte

Tellen medewerkers die na twee jaar ziekte volledig de WIA ingaan mee in het...

Onze organisatie heeft ervoor gekozen om medewerkers, die na twee jaar ziekte volledig de WIA ingaan, niet te ontslaan. De arbeidsovereenkomst loopt dus formeel door, maar er wordt niet meer gewerkt en ook geen loon meer doorbetaald. Tellen deze ‘zieke medewerkers’ dan nog mee in ons verzuimpercentage?

Laatste Nieuws Re-integratie

Meest gelezen Re-integratie

Veelgestelde vragen

Geselecteerde aanbieders