WW-uitkeringen

Minder WW uitkeringen dan geraamd

Door het economisch herstel maken dit jaar minder mensen gebruik van de WW-uitkering dan eerder werd verwacht.
eigenrisicodrager WGA

Uitstel eigenrisicodrager WGA-flex naar 2017

Verzekeraars zijn nog niet klaar voor invoering eigenrisicodragen WGA.
re-integratie UWV

In gesprek met UWV

Om de visie van UWV te belichten rondom ziekte en re-integratie, heb ik UWV gevraagd om een toelichting te geven op een aantal vragen....
onderzoek UWV belastbaarheid

Een “gedegen” UWV-onderzoek?

Waar moet een 'gedegen' of 'degelijk' onderzoek naar de beperkingen van een werknemer aan voldoen?
duurzaam arbeidsongeschikt

100% arbeidsongeschikt maar niet duurzaam: kans op herstel?

Een lopend revalidatietraject lijkt voor UWV per definitie een opmaat tot herstel te zijn.
gehandicapte werknemer

Wat zijn mijn rechten en plichten bij in dienst nemen gehandicapte werkneemster?

Ik heb een gehandicapte werkneemster in dienst genomen, een prima kracht! Hiervoor heb ik premiekorting gekregen. Ook is mij gezegd dat ze bij ziekte een uitkering van het UWV krijgt. Ik hoor echter dat die laatste regeling binnenkort wijzigt. Hoe moet ik hiermee omgaan?
schadelast

Wet Modernisering Ziektewet: zo voorkomt u schade

Werkgevers realiseren zich vaak onvoldoende welke enorme financiële impact de Wet Modernisering Ziektewet voor hen in petto heeft.
re-integratie verzekeringsarts UWV

Het nut van bezwaar of beroep

Bezwaar maken is pure noodzaak als je als werkgever meer zicht wilt krijgen over de overwegingen van het UWV.
WIA WGA

Verlies op WIA-WGA portefeuille meer dan een miljard

Verzekeraars kunnen zich onder de huidige marktomstandigheden een dergelijk groot verlies niet opnieuw veroorloven volgens DNB.
chronisch zieke werknemers

Aantal chronisch zieke werknemers neemt sterk toe

In 2030 heeft één op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten.

Geselecteerde aanbieders

Laatste Nieuws Re-integratie

Meest gelezen Re-integratie

Veelgestelde vragen