BG_bird2100% onafhankelijk
BG_bird2100% onafhankelijk

arbobeleid

Extra risico’s voor werknemers in buitenland

Er zijn steeds meer werknemers die voor langere tijd in het buitenland werken of daar heen moeten reizen voor hun werkzaamheden.

Werkgevers aansprakelijk voor burn-out?

Werknemers vallen steeds vaker uit met een burn-out en stellen ook steeds de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij daardoor lijden.