Home Tags Juli 2016

Tag: juli 2016

thuis werken

66% van professionals vindt dat co-working bijdraagt aan een betere...

Meer dan de helft van de professionals wereldwijd meldt dat co-working stress vermindert.

Hoe creëer je bewustwording rondom werkrisico’s?

Als werkgever wil je de werkomgeving zodanig inrichten dat mensen zonder risico’s kunnen werken, maar dit is niet altijd mogelijk.
werk-privebalans werknemers

Organisaties worstelen met werk-privébalans werknemers

Nieuwe generaties hechten steeds meer waarde aan het vinden van een goede werk-privébalans.
medewerkertevredenheid productiviteit

Wereldwijd onderzoek toont wat werknemers vinden van open kantooromgevingen

Behoeften werknemers in kaart gebracht ten aanzien van kantooromgeving.
vertrouwen in organisaties

Vertrouwensband grootste succesfactor bedrijfsleven

Een vertrouwensband tussen collega’s onderling en tussen werknemers en werkgevers is van grote invloed op de productiviteit, want vertrouwen is goed voor de winst.
zorg voor collega's

Verslaafd aan zorgen

Het verhaal van 7 zieke medewerkers met een leidinggevende die verslaafd is aan zorgen.

Pampercultuur in zelforganiserend team blijkt vaak misvatting – deel 3

Deel 3 van een artikelenreeks over verzuimverantwoordelijkheden in zelfsturende teams. Wie signaleert dreigende uitval in het team?

De werkgever mag wel betalen, maar niet meer sturen

Brief aan minister Asscher van casemanager Jurgen van der Baan over de morele verantwoordelijkheid die de overheid heeft tegenover de werkgevers.

Nieuwe lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen online beschikbaar

Het aantal gevallen waarin werkgerelateerde situaties bijdragen aan kanker wordt geschat op enkele procenten.

Ontwikkelingen arbeidsgerelateerde zorg juli 2016

Een update van de ontwikkelingen binnen de arbeidsgerelateerde zorg.