Home Tags Mei 2018

Tag: mei 2018

Vakantiedagen bij een slapend dienstverband: wat zijn ze waard?

Werknemers in een slapend dienstverband kunnen nu de waarde van hun vakantiedagen uitbetaald krijgen.
laagopgeleiden hoogopgeleiden

Leren op het werk: opnieuw grotere kloof tussen laag- en hoogopgeleiden

Hoogopgeleiden nemen vaker zelf het initiatief tot scholing.

Private uitvoerders sociale zekerheid eisen andere rol publieke uitvoerders

Gelijk speelveld voor publieke en private uitvoerders Sociale Zekerheid.

Nederlanders hebben de beste werk-privébalans van West-Europa

70 procent van alle Nederlandse werknemers geen enkele moeite heeft om fit te blijven naast het werk.

Het NVAB-standpunt taakdelegatie van de bedrijfsarts: een gemiste kans

Bedrijfsartsen zien door de bomen het bos niet meer met het nieuwe standpunt van de NVAB over taakdelegatie van de bedrijfsarts aan andere professionals.

Ruim één miljoen Nederlanders werkt met gevaarlijke stoffen

Jaarlijks bijna 3.000 sterfgevallen door gevaarlijke stoffen.

Verpleegkundigen aanzienlijk meer bevlogen dan gemiddelde Nederlandse werknemer

Waardering draagt in grote mate bij aan bevlogenheid onder verpleegkundigen.
hoogbegaafheid in organisaties

Hoogbegaafde medewerkers een bedrijfsrisico?

Een hoogbegaafde medewerker bemoeit zich ongevraagd met de bedrijfsstrategie... Wat nu?

De kosten en baten van de RI&E in animatie

Het Steunpunt RI&E heeft kosten en baten van RI&E nu ook via een animatie inzichtelijk gemaakt.