Home Tags Passend werk

Tag: passend werk

Ziek zijn is hard werken

Marianne Thieme is ziek... of toch niet?

Loon stopzetten of loon opschorten? Een essentieel verschil!

Het door elkaar gebruiken van de termen “loon stopzetten” en “loon opschorten” leidt regelmatig discussies tussen werknemers en werkgevers.

Uit elkaar is ook een oplossing voor een verzuimprobleem

Vaak wordt tijdens de re-integratie van een zieke werknemer alleen gedacht en gewerkt aan re-integreren ten koste van andere opties.

Het belang van een deskundigenverklaring

Het oordeel van de eigen huisarts is niet zo belangrijk bij arbeidsongeschiktheid.

Wie is verantwoordelijk voor werknemer bij re-integratie tweede spoor?

Mijn werkneemster is langdurig ziek. Onze casemanager geeft aan dat ik passend werk moet aanbieden, maar dat heb ik niet. Ik kan haar wel plaatsen in de onderneming van mijn broer. Wie moet dan haar salaris betalen en is verantwoordelijk voor arbozaken?

Kan ik mijn medewerker laten re-integreren in een tijdelijke functie?

Bij ons bedrijf is Karel zo’n 10 maanden geleden uitgevallen. Karel kan niet terugkeren naar zijn eigen werk, maar is wel geschikt is voor ander passend werk.

Re-integreren na kanker is topsport!

Re-integratie na kanker is te vergelijken met topsport! Werknemer, werkgever, bedrijfsarts en casemanager spelen een spel conform de regels van de Wet verbetering Poortwachter.

Loonsanctie bij gedeeltelijke loonstop?

Als een werknemer weigert passende arbeid te verrichten, verliest hij dan zijn recht op zijn volledige loon, of alleen het recht op loon over de uren die hij volgens de bedrijfsarts zou moeten kunnen werken?

Hoe ver reikt de loonsanctie bij weigering passend werk?

Niet alle wetsbepalingen zijn even helder. Een goed voorbeeld daarvan is de loonsanctie die een werkgever kan opleggen aan een werknemer die weigert passend werk te verrichten.

De praktijk van de arbeidsdeskundige

Praktijkcasus van een arbeidsdeskundige: het loont de moeite om uit te zoeken of er sprake is van een verkorte wachttijd.