Verzuim al dan niet werkgerelateerd, mag de werkgever dat weten?

5135

Vraag:
Wat mag door de bedrijfsarts aan de werkgever worden gemeld over de werkgerelateerdheid van het verzuim?

Antwoord:
Indien het verzuim niet werkgerelateerd is, mag dit niet als zodanig worden vermeld. Het is geen informatie die van direct belang is voor de inspanningen van de werkgever.