Verzuim al dan niet werkgerelateerd, mag de werkgever dat weten?

0
4796

Vraag:
Wat mag door de bedrijfsarts aan de werkgever worden gemeld over de werkgerelateerdheid van het verzuim?

Antwoord:
Indien het verzuim niet werkgerelateerd is, mag dit niet als zodanig worden vermeld. Het is geen informatie die van direct belang is voor de inspanningen van de werkgever.

Petra van de Goorbergh is directeur van OVAL