loondoorbetalingsplicht

Heeft een deels hervatte zieke werknemer recht op zijn oude salaris?

Heeft een zieke werknemer die weer 50 procent zijn eigen werkzaamheden verricht ook weer recht op 50 procent van zijn oude salaris?
ziekmelding

Ziekmelding pas na een week. Per welke datum meld ik deze werknemer ziek?

Van belang is te achterhalen waarom de ziekmelding te laat gebeurt.
privacy werknemer

Een werknemer die vlucht in ziekte, wat kunnen wij doen?

Een van uw medewerkers functioneert niet naar behoren. Nadat u met de medewerker om tafel heeft gezeten meldt deze zich opeens ziek. Wat moet u dan doen?
hoog verzuim

Wat doe ik met een hoog verzuim?

Mijn verzuim is hoog, ik wil nu kiezen voor een hardere aanpak. Is dat verstandig?
ziek in buitenland

Help! Mijn werknemer wordt ziek in het buitenland. Wat nu?

Het komt regelmatig voor dat werknemers tijdens vakantie in het buitenland ziek worden. In de eerste plaats is het verstandig een ziekteverzuimregeling te hebben waarin staat op welke wijze werknemers zich ziek moeten melden en bij welke instantie.