premie werkhervattingskas

Belangrijke uitspraak premie Werkhervattingskas 2018

Een kanjer van een kans voor werkgevers om geleden schade te verhalen.
chronische ziekte

Vakantiedagen bij ziekte: wat zijn ze waard?

Wat te doen als een werknemer ziek is en een vakantiedag opneemt? En hoe zit het als een werknemer na twee jaar ziekte uit dienst treedt?
verzuimkosten arbeidsongeschiktheid

De overheid bepaalt, de werkgever betaalt

De andere kant van de medaille bij de kostentoewijzing van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
no-risk premie oudere werknemers

No-risk premie naar 56 voor oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte.
ziekteverzuim ontslag

Verstoppertje spelen voor je werkgever, kom je daarmee weg?

Kent u dat? Een (zieke) werknemer die het contact uit de weg gaat en zich onbereikbaar houdt?
slapend dienstverband transitievergoeding

Slapende dienstverbanden

Slapend houden van arbeidsovereenkomst zieke werknemer getuigt niet van fatsoenlijk werkgeverschap.
eigen regie arbo

Maak eigen regie weer springlevend!

Het eigenregiemodel lijkt met de perikelen rondom de privacy van werknemers op sterven na dood te zijn.
WGA arbeidsongeschikt

Politieke partijen maken sociale zekerheid nodeloos complex

Acture: de voorstellen die politieke partijen willen doorvoeren in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen zijn uiterst ondoordacht.
privacy werknemer Autoriteit Persoonsgegevens

Broodje AP

Discussies over de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn vruchteloos als we niet bereid zijn om ‘out of the box’ te denken over het omgaan met minder inzetbare zieke werknemers.
arbeidsgehandicapt no-riskpolis

Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen

De polis, die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig.