chronisch zieke werknemers

Wanneer is er eigenlijk sprake van een chronische ziekte?

Een chronische ziekte is een lichamelijke ziekte of aandoening met een langdurig karakter.
chronisch zieken en werk

Wat kunnen wij doen met onze chronisch zieke medewerkers?

Werkgevers zijn nog niet goed voorbereid op de groei van het aantal chronisch zieke medewerkers.
arbeidsveiligheid

Hoe creëer je bewustwording rondom werkrisico’s?

Als werkgever wil je de werkomgeving zodanig inrichten dat mensen zonder risico’s kunnen werken, maar dit is niet altijd mogelijk.
burn out en depressie

Is depressie hetzelfde als een burn-out?

Is depressie hetzelfde als een burnout? En hoe ga je hiermee om binnen het preventief medisch onderzoek?
chronische ziekte ondersteuning

Welke drempels kunnen chronisch zieke medewerkers ervaren?

Volgens HR-professionals ervaart een op de vijf chronisch zieke werknemers gebrek aan begrip en begeleiding door de leidinggevende.
medewerkeronderzoek

Wat kun je met een medewerkeronderzoek?

Onze OR hecht veel belang aan een medewerkeronderzoek. Maar wat kunnen wij als organisatie er eigenlijk mee of onze medewerkers?
agressie op het werk

Wat kan je naast trainingen in omgaan met agressie en geweld nog meer doen?

Uiteraard is het goed medewerkers te trainen in het verbeteren van de vaardigheden in het omgaan met agressie en geweld.
bedrijfsarts chronische ziekte

Hoe kan de bedrijfsarts een rol spelen in de begeleiding van de chronische zieke...

De bedrijfsarts kan bij een chronische zieke medewerker richting geven aan het proces.
Wet werk en zekerheid

Is er wetgeving waar wij rekening mee moet houden bij chronisch zieke medewerkers?

Wie zijn 'poortwachterverplichtingen' niet naleeft, loopt grote financiële risico’s.
Ziektewet eigenrisicodrager

Transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid?

Sinds 1 juli 2015 is het belangrijkste deel van het nieuwe Arbeidsrecht ingegaan: het nieuwe ontslagrecht en het wettelijke systeem voor vergoedingen, waaronder de transitievergoeding.