BG_bird2100% onafhankelijk
BG_bird2100% onafhankelijk

Matthijs Kat

Algemeen Directeur van ICARA, Integraal Centrum Arbeidsrelevante Aandoeningen

Klimaatverandering en arbeidsgezondheid: de gevolgen

Wetenschappers concluderen dat er drie categorieën risico's van klimaatverandering op arbeidsgezondheid.