BG magazine is de grootste online vakomgeving over bedrijfsgezondheid. Als abonnee of adverteerder van BG magazine wil je er natuurlijk zeker van zijn dat jouw gegevens bij ons in vertrouwde handen zijn.

We zijn het gewend om zorgvuldig om te gaan met inhoudelijke en concurrentiegevoelige informatie van onze abonnees en adverteerders. Behalve relevante contactgegevens zijn dit geen directe persoonsgegevens.

Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. BG magazine, gevestigd aan de Bergstraat 9 te Amersfoort, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen we je uit welke persoonsgegevens we verzamelen op onze website, hoe we dit vastleggen in onze database en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Gebruik van onze website kent een aantal voorwaarden en beperkingen. Door gebruik te maken van onze site, stem je in met deze voorwaarden, waaronder dit privacystatement. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Welke gegevens hebben we?

Als je onze site bezoekt, een abonnement aanvraagt, jezelf registeert, een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan slaan wij deze gegevens op in onze klantendatabase.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Tools die wij hierbij gebruiken zijn onder andere Zoho, Gravity Forms, Google Analytics, Advertising modules. Maar ook een ledenomgeving die je als gebruiker of abonnee herkent en toegang faciliteert tot de (deels) afgeschermde content.

Cookies

BG magazine maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden vooral toegepast om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Wij slaan informatie op over welke pagina’s je bezoekt en welke links je aanklikt. Dit surfgedrag koppelen we aan jouw IP-adres. Zo word je als terugkerende bezoeker ‘herkend’, krijg je alleen voor jou relevante inhoud in beeld en kun je direct verdergaan waar je gebleven was.

Informatie over jouw surfgedrag wordt alleen door BG magazine gebruikt om je beter te kunnen bedienen en de site continu te verbeteren.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Primair gebruiken we al jouw gegevens om je online abonnement goed te kunnen faciliteren en om je vragen naar specifieke informatie over bedrijfsgezondheid goed te kunnen beantwoorden.

Met het gebruik van onze dienstverlening geef je expliciet toestemming de door jou verstrekte informatie op te slaan, te analyseren en te delen met de door ons geselecteerde derden. Ook geef je toestemming om je persoonlijk te informeren over voor jouw relevante ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsgezondheid.

Tenslotte gebruiken we de (geanonimiseerde) gegevens van al onze abonnees voor onze marktonderzoeken en trendrapporten.

Om fiscale redenen zijn wij verplicht om informatie over abonnees en adverteerders tot zeven jaar te bewaren als onderdeel van onze bedrijfsadministratie.

Veiligheid websites, database en gegevensuitwisselingen

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens van klanten of aanbieders.

Onze website kent een Secure Sockets Layer (ofwel SSL) beveiliging. De abonneegegevens worden in de database in de cloud opgeslagen bij een betrouwbare partner met de onder andere ISO27001 en SOC2 certificaten.

Onze systemen beschikken over 2FA voor alle redactieleden en beheerders. Daar waar gebruik wordt gemaakt van e-mail, maken wij gebruik van beveiligde versleutelde verbindingen met zowel SSL als TLS. Gegevensuitwisselingen tussen CRM, database en mailserver zijn versleuteld volgens PLS1.2-protocol. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

BG magazine bewaart en gebruikt uitsluitend die organisatie- en persoonsgegevens die rechtstreeks door abonnees of adverteerders worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is met welk doel deze aan ons worden verstrekt.

Wil je meer weten over de jou betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kun je contact met ons opnemen via ons webteam.

Success message!
Warning message!
Error message!