BG_bird2100% onafhankelijk

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via bgmagazine@hrnavigator.nl. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

BG magazine accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. BG magazine is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van BG magazine (de internetsite, de digitale nieuwsbrief en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van BG magazine.

Het beeld- en/of fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan BG magazine. BG magazine heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden of rechthebbenden van ander beeldmateriaal te traceren.

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto of ander beeldmateriaal, dan kun je contact opnemen met BG magazine.

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen

In principe is het niet toegestaan materiaal uit de BG magazine te hergebruiken. Wil je een deel of het complete artikel overnemen? Voor € 0,32 per woord kun je (een deel van) een artikel uit BG magazine op je website, intranet of nieuwsbrief overnemen.

Stuur ons een e-mail met de titel en publicatiedatum van het artikel dat je wilt gebruiken tezamen met je factuurgegevens naar bgmagazine@hrnavigator.nl
Vermeld ook waarin en waarom je het werk wilt opnemen en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Linken

Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van BG magazine zoveel mogelijk. Linken met opname van een enkele alinea introductietekst van maximaal 100 woorden mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Auteursrecht op artikelen, ingezonden stukken, persberichten, etc.

Auteurs, lezers of andere personen die bijdragen sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming aan BG magazine het materiaal geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in alle uitgaven, in print of elektronisch, van BG magazine en het op te slaan in (al dan niet elektronische) databanken en andere bestanden.

Gebruiksrecht

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door BG magazine is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van BG magazine, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van BG magazine die op deze site van toepassing zijn.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?