Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via info@bgmagazine.nl. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

BG magazine accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. BG magazine is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Op de inhoud en vormgeving van BG magazine (de internetsite, de digitale nieuwsbrief en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van BG magazine.

Het beeld– en/of fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan BG magazine. BG magazine heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden of rechthebbenden van ander beeldmateriaal te traceren.

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto of ander beeldmateriaal, dan kunt u contact opnemen met BG magazine.

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen
In principe is het niet toegestaan materiaal uit de BG magazine te hergebruiken. Wilt u een deel of het complete artikel overnemen? Voor € 0,32 per woord kunt u (een deel van) een artikel uit BG magazine op uw website, intranet of nieuwsbrief overnemen.
Stuur ons een e-mail met de titel en publicatiedatum van het artikel dat u wilt gebruiken tezamen met uw factuurgegevens naar info@bgmagazine.nl
Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.
Linken
Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van BG magazine zoveel mogelijk. Linken met opname van een enkele alinea introductietekst van maximaal 100 woorden mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Auteursrecht
op artikelen, ingezonden stukken, persberichten, etc
.
Auteurs, lezers of andere personen die bijdragen sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming aan BG magazine het materiaal geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in alle uitgaven, in print of elektronisch, van BG magazine en het op te slaan in (al dan niet elektronische) databanken en andere bestanden.
Gebruiksrecht
Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door BG magazine is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van BG magazine, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van BG magazine die op deze site van toepassing zijn.