Home Tags Vraag en Antwoord

Tag: Vraag en Antwoord

Maatwerkregeling en een zzp’er als bedrijfsarts: kan dat wel?

Nu de Arbowet per juli 2017 is gewijzigd, is het nog mogelijk om binnen de maatwerkregeling arbodienstverlening te werken met een zzp'er als bedrijfsarts?

Kunnen arbo onderwerpen ook “leuk” zijn?

Om arbo onderwerpen, zoals overspannenheid en burn-out, hangt vaak een negatieve zweem van onvermogen en tekort schietend management.

Zijn er speciale subsidieregelingen voor chronisch zieke medewerkers?

De overheid stimuleert sociaal ondernemen. Daarom kunt u gebruikmaken van regelingen en subsidies als u iemand aan het werk heeft of aanneemt met bijvoorbeeld een chronische ziekte.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een chronische ziekte?

Een chronische ziekte is een lichamelijke ziekte of aandoening met een langdurig karakter.

Wat kunnen wij doen met onze chronisch zieke medewerkers?

Werkgevers zijn nog niet goed voorbereid op de groei van het aantal chronisch zieke medewerkers.

Hoe creëer je bewustwording rondom werkrisico’s?

Als werkgever wil je de werkomgeving zodanig inrichten dat mensen zonder risico’s kunnen werken, maar dit is niet altijd mogelijk.

Is depressie hetzelfde als een burn-out?

Is depressie hetzelfde als een burnout? En hoe ga je hiermee om binnen het preventief medisch onderzoek?

Welke drempels kunnen chronisch zieke medewerkers ervaren?

Volgens HR-professionals ervaart een op de vijf chronisch zieke werknemers gebrek aan begrip en begeleiding door de leidinggevende.

Wat kun je met een medewerkeronderzoek?

Onze OR hecht veel belang aan een medewerkeronderzoek. Maar wat kunnen wij als organisatie er eigenlijk mee of onze medewerkers?

Wat kan je naast trainingen in omgaan met agressie en geweld...

Uiteraard is het goed medewerkers te trainen in het verbeteren van de vaardigheden in het omgaan met agressie en geweld.