BG_bird2100% onafhankelijk

Jaap Jongejan

Jaap Jongejan is initiatiefnemer en bestuurder van het ACE netwerk. Tevens Algemeen Directeur Stichting SBI / SBI Formaat / Zonheuvel. Jaap zit o.a. in de Raad van Advies van UWV werkbedrijf en Raad van Advies van de NVVA. Hij is actief in de driehoek: sociale innovatie (w.o. duurzame participatie), nieuwe arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Kernwoorden: anders denken, anders doen en veranderen met perspectief.