BG_bird2100% onafhankelijk
ArboEuropa!

Europa!

Bedrijfsarts Pieter de Jongh heeft vóór Europa gestemd

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Onlangs waren er Europese verkiezingen. Europa was ooit een schitterend mooie jonge vrouw die, geschaakt door Zeus, meervoudig werd bezwangerd…

Europa baarde onder andere Minos. Europa staat dus mogelijk voor (de moeder van) de Minoische cultuur. En we weten hoe het gegaan is met de Minoische, later Griekse, cultuur in Europa: eerst beroemd, toen gekopieerd door de Romeinen en vervolgens in een langzaam afglijden alleen nog geschikt als geliefd oord voor steenrijke reders en gebruikt als schier bodemloze put voor Euro’s.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden speelt Europa een grote rol. We doen net alsof verzuimbegeleiding het belangrijkste is waar we ons in Arboland mee bezig moeten houden.

Maar dat is niet zo. De regels in Europa zijn bedoeld voor de 96,1 procent werknemers die werken (en ook voor de 3,9 procent die verzuimen.)

De regels vanuit Europa op het gebied van arbeidsomstandigheden komen voort uit twee beginselen:

  1. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap
  2. Non nocere, oftewel het minimaliseren van mogelijke schade aan de gezondheid door het werk.

Kijk maar even hier:
Veiligheid en gezondheid op het werk — algemene regels

Dat komt ons bekend voor toch? En eigenlijk is het zo simpel als het klinkt. Wees een goed werkgever en wees een goed werknemer. En zorg er nu voor dat gezondheid niet geschaad wordt door het werk.

Er is (nog) geen regelgeving die de werknemer dwingt om voor zijn eigen gezondheid te zorgen (opdat het werk er niet onder lijdt). Een overheid die gezond gedrag af gaat dwingen, dat gaat velen te ver, en terecht!

Daar achter ligt de overtuiging dat er een belang is, voor zowel werkgever als werknemer. En dat is goed om te weten, ook al omdat een heleboel zzp-ers geen werkgever hebben. Ook zij hebben belang bij goed werknemerschap en minimaliseren van gezondheidsschade.

Het belang is gezondheidswinst. Maar ook: op deze manier vinden wij dat we met elkaar omgaan. Zoals je met je buren omgaat, met respect.

Er is nog een belang. Ik durf te beweren dat we, mede dankzij arboregels, veel productiever en effectiever zijn gaan werken, en dat we veel concurrerender zijn geworden.

Niets beter dan een paar strakke regels om innovatie te bevorderen. Kijk maar naar de ontwikkeling van de automotoren sinds we de vervuiler belasten. Er is sindsdien een spectaculaire toename van kleine en zuinige auto’s op de markt.

Alleen al om die reden moet er een directe vervuilingsbelasting komen op onveilig en ongezond werken. En, niet vergeten, je moet bedrijven belonen als ze het goed doen!

In Europa hebben wij bedacht dat de staat het individu beschermt en niet schaadt. Daaruit volgend is het logisch dat de werkgever, en in diens verlengde het werk zelf, het individu niet zal schaden.

Maar omdat wij zelfdenkende individuen zijn, die kunnen stemmen en kiezen, hebben wij ook een eigen plicht. Omdat wij onszelf steeds meer zien als zelfbeschikkend individu, hebben wij steeds meer een eigen plicht om onszelf niet te schaden.

Het spanningsveld ligt bij wie verantwoordelijk is voor wat. Het belang is hetzelfde, maar wie bepaalt hoe groot het belang is en wie wat moet doen?

Onze auto is straks één grote airbag, om te voorkomen dat de gebruiker zich beschadigt, of dat de aangereden auto kapot gaat. We kiezen er niet voor om al die honderdduizenden, die met slaap- en andere medicatie op de weg rijden, van de weg te plukken.

Het verlies van werkgelegenheid bij van Philip Morris is groot nieuws. Niet dat dat ze kankerverwekkende verslaving maken die wij kunnen kopen op elke hoek. We kunnen er immers voor kiezen om niet te roken?

We hebben gestemd. De één zegt vóór Europa, de ander zegt tegen. Het arme wicht kan er ook niet veel aan doen, zij werd immers bezwangerd door de oppergod.

Wij zijn Europa, wij zijn de wereld. De angst voor knellende bureaucratie vanuit Europa deel ik niet. Juist het delen van meningen is waardoor wij gekomen zijn tot waar we nu zijn.

Sluiten we grenzen, dan verarmen wij, in ieder geval geestelijk. Overigens, niet Europa maar Nederland is kampioen bureaucratisering. Denk aan de sociale wetgeving en UWV, ons belastingstelsel, aan Poortwachter…

Natuurlijk kost Europa geld. Het levert ook van alles op. Saneer het UWV en je hebt het er al weer uit. Een Betuwelijntje minder en klaar is Kees. Ik heb vóór Europa gestemd.

Deel dit artikel

Pieter de Jonghhttps://vanaltenadejongh.nl/

Pieter de Jongh is zelfstandig bedrijfsarts en directeur van Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen BV

Meer van deze auteur?

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?