BG magazine is de grootste online omgeving over bedrijfsgezondheid en ondersteunt de dagelijkse praktijk van professionals uit het vakgebied met onafhankelijke informatie over Arbo, Verzuim, Duurzame Inzetbaarheid, Preventie, Vitaliteit, Re-integratie, PSA en HRM.

Doelgroep
P&O-medewerkers, HR-adviseurs en -managers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, arbocoördinatoren, (register) casemanagers, arbeids– en organisatiedeskundigen,verzuimcoaches, medisch specialisten, financiële directies en afdelingen,assurantietussenpersonen en overige betrokkenen.

Postadres
BG magazine
Heiligenbergerweg 68b
3816 AL Amersfoort
info@bgmagazine.nl
www.bgmagazine.nl

Hoofdredacteur/uitgever
Carmen Pierik