Op 5 december 2018 is er een nieuwe versie van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gepubliceerd.

Het gaat om kleine aanpassingen, waaronder het schrappen van de norm van twee uur als maximale duur om achter een beeldscherm te werken.

Beeldschermen

Nu beeldschermwerk zoveel verschillende vormen aanneemt en niet meer per definitie gebonden is aan een vaste werkplek, verandert ook de manier waarop we hier mee omgaan. Het ene beeldscherm is het andere niet.

Afwisseling in beeldschermen, van desktop, tablet, smartphone of laptop, betekent ook al een afwisseling in de werkstijl. Afwisseling in de werkzaamheden blijft onverminderd van belang om klachten aan armen, nek en schouders (KANS) te voorkomen.

Beeldschermwerk als belangrijkste risico

Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat het gemiddeld aantal uren beeldschermwerk van werknemers verder toeneemt. Werkgevers zien naast werkdruk en fysieke belasting, beeldschermwerk als belangrijkste arbeidsrisico.

Omdat in alle branches en alle bedrijven beeldschermwerk voorkomt, is dit een vast onderdeel in de RI&E. De verplichting om beeldschermwerk iedere twee uur af te wisselen is dus losgelaten, maar dat neemt niet weg dat de werkgever een zorgplicht voor zijn medewerkers; zij moeten veilig en gezond kunnen werken. Er moeten dus wel degelijk maatregelen worden genomen om KANS-, oog- en stressklachten tegen te gaan.

Speciale aandacht is nodig voor medewerkers die (deels) thuis werken of als er flexibele werkplekken zijn ingericht (zie ook Thuiswerken: wie is verantwoordelijk voor een goede stoel?).

Beter Achter je Schermen (BAS)

Voorlichting over de risico’s van werken achter (verschillende soorten) beeldschermen en de maatregelen die hiervoor worden genomen, is een belangrijk onderdeel van de zorgplicht van de werkgever. Bewustwording kan helpen om klachten te kunnen herkennen en de leefstijl aan te passen

BAS is een checklist waarmee je op individueel niveau kunt bepalen óf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn door het werken met een beeldscherm. De eenvoudige checklist bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. Uit de resultaten van de beoordeling wordt duidelijk of het werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en welke persoonlijke adviezen en verbeterpunten het risico omlaag kunnen brengen. BAS is gratis beschikbaar via www.fysiekebelasting.tno.nl.