Dagelijks staan vele bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan veel lawaai.

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers zelf aangeeft er last van te hebben.

De Inspectie SZW gaat de laatste maanden van dit jaar intensief op geluid controleren op bouwplaatsen.

Beroepsziekte

Gehoorschade is onder bouwvakkers een beroepsziekte die hoog scoort. Gehoorschade is niet te genezen. Voorkomen is dan ook het beste.

Uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Volandis blijkt dat 40 procent van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast.

Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen. Bij 13 procent is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld.

In 2014 werden bij het NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 2490 meldingen van gehoorschade gedaan. Ruim 86 procent daarvan (2147) kwam van de sector bouwnijverheid.

Boeterapport

Ook uit de brede risicoanalyse van de Inspectie SZW blijkt dat risico op gehoorschade hoog scoort.

De Inspectie SZW gaat de komende maanden gericht controleren op te veel geluid op de werkplek. Zij wil hiermee bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade en bouwvakkers meer bewust maken van de gevolgen van lawaai op de werkplaats.

De Inspectie zal direct optreden als de geluidsbelasting te hoog is. Zo zal zij, als de blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) en er geen gehoorbescherming wordt gedragen, het werk stilleggen en een boeterapport opmaken. Ook als het bedrijf al eerder is gewaarschuwd voor geluidslawaai zal de Inspectie een boeterapport opmaken.

Risicovolle situaties

Slechthorendheid kan de oorzaak zijn dat informatie op de bouwplaats niet of maar gedeeltelijk wordt gehoord, wat risicovolle situaties tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld het niet horen van een waarschuwings- of instructiesignaal van een collega.

Of het niet tijdig horen van alarmsystemen zoals het alarmsignaal van een achteruit rijdende vrachtauto. Naast gezondheidsschade is er ook de negatieve invloed op sociale aspecten in contacten met anderen.

Werkgevers en werknemers kunnen zelf maatregelen nemen om gehoorschade te voorkomen. Zoals onder meer het dragen van goede gehoorbescherming, het aanschaffen van geluidarme bouwmachines, omkasten van geluidbronnen of het markeren van werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn.

Ook interessant “Horen en slechthorendheid”