Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet vernieuwd. MKB Nederland heeft de wijzigingen op een rij gezet in de Praktijkinfo over de vernieuwde Arbowet.

Wat zijn belangrijke aspecten van goede arbozorg, wat is de rol van de werkgever en die van de werknemer? Ook gaat de brochure in op wat de werkgever in het kader van privacy aan gegevens van de werknemer mag vragen en verwerken in het kader van de ziekmelding of re-integratieproces.

De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De brochure is een uitgave van VNO-NCW, MKB Nederland, AWVN en OVAL.

Download de Praktijkinfo: De vernieuwde Arbowet via de website van MKB Nederland.