Het werk van tweeverdieners zet de thuissituatie onder druk. Iets meer dan de helft van de hoogopgeleiden zegt te weinig tijd te besteden aan partner of gezin.

Bijna de helft hiervan zegt dat dit thuis soms, regelmatig of zelfs vaak tot spanningen leidt. Voor een op de vier is carrière maken zelfs mede de oorzaak geweest van een verbroken relatie.

Dit blijkt uit onderzoek van work-life platform Intermediair onder 566 hoogopgeleiden.

Carrière maken leidt tot spanningen thuis

Thuis overwerken komt regelmatig voor. 32 procent werkt één of meerdere keren in de week over en bij 6 procent gebeurt dit zelfs dagelijks. Ruim de helft vindt dan ook dat hij of zij soms of veel meer tijd zou mogen besteden aan zijn of haar partner of gezin.

In bijna de helft van de gevallen leidt de carrière tot spanningen thuis. Te veel aandacht voor het werk en te weinig voor het gezin leidt tot irritaties (63 procent), stress (48 procent), gebrekkige communicatie (47 procent) en uit elkaar groeien (16 procent). Bij 25 procent van de verbroken relaties was carrière maken zelfs één van de oorzaken.

Traditionele rolpatronen

Opvallend is verder dat mannen vinden dat hun partner ruim voldoende tijd besteedt (81 procent) aan thuis. Maar vrouwen zijn het daar absoluut niet mee eens: 45 procent vindt dat de partner meer tijd zou mogen besteden met het gezin.

De tijdsverdeling in het gezin laat ook een groot verschil zien: slechts 10 procent van de mannen zegt in het huishouden het meeste te doen, tegenover 69 procent van de vrouwen. Ruim de helft van de mannen beaamt dat hun partner het meeste doet. Onder vrouwen is dat slechts 10 procent.

Vrouwen geven ook aan in veel grotere mate voor de kinderen te zorgen (56 procent) dan hun partner. Slechts 10 procent van de mannen geeft aan dat zij het meeste tijd aan de kinderen besteden binnen het gezin. Volgens Intermediair opvallend traditionele cijfers.