Het College voor de Rechten van de Mens is deze week de campagne ‘Grip op Gelijk Loon’ gestart.

Het instituut ziet de aankomende eindejaarsgesprekken als uitgelezen moment om de ongelijke beloning van mannen en vrouwen terug te dringen.

Volgens het College blijft ongelijke beloning een hardnekkig probleem. Dit gebeurt meestal onbewust, maar past niet meer in deze tijd.

Mechanismen achter ongelijke beloning

Het College presenteert deze week het onderzoek ‘Gelijke beloning verzekerd?‘ naar de mechanismen achter ongelijke beloning binnen de verzekeringsbranche. Dit is het laatste onderzoek in een reeks van drie naar beloningsongelijkheid in verschillende arbeidssectoren.

Vóór deze drie onderzoeken van het college is slechts mondjesmaat onderzocht in hoeverre binnen Nederlandse organisaties sprake is van onrechtmatige beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

Inmiddels heeft het College een goed zicht op veelvoorkomende voorbeelden van valkuilen in het beloningsbeleid die vooral in het nadeel van vrouwen uitvallen. Deze zijn: vragen naar het laatst verdiende loon bij het vaststellen van het aanvangssalaris, inschaling op basis van salarisonderhandeling in plaats van op relevante werkervaring, het bieden van arbeidsmarkttoeslagen om (schaars) personeel aan te trekken.

Het College constateerde dat in de verzekeringsbranche onjuiste inschaling bijna altijd in het nadeel van vrouwen uitpakt. In ziekenhuizen en hogescholen waren vrouwen ook veel vaker slachtoffer van valkuilen in het beloningsbeleid dan mannen.

Geen handjeklap

Er is geen onderzoek gedaan naar de onderhandelingsvaardigheden van mannen en vrouwen. De plicht om gelijk te belonen ligt bij de werkgever en daarom is onderzocht hoe werkgevers dit aanpakken. Als iemand niet goed is in onderhandelen, dan kan dat nooit een argument zijn voor verschil in beloning.

Het College concludeert dan ook niet voor niets dat onderhandelen een niet-neutrale beloningsmaatstaf is die het risico in zich draagt te leiden tot ongelijke beloning. Inschaling moet plaats vinden op basis van relevante kennis en werkervaring, niet op basis van handjeklap.

Valkuilen ongelijke beloning

Er is ook een test ontwikkeld voor werkgevers en HR-adviseurs. Via de website www.mensenrechten.nl/gelijkelonen kunnen zij nagaan of ze weleens in de valkuilen van ongelijk belonen stappen.

Ook kunnen werkgevers en HR-adviseurs zich aanmelden voor een checklist van om het beloningsbeleid neutraler in te richten.