BG_bird2100% onafhankelijk
Verzuim Complex verzuim vraagt om inzet arbeidsdeskundige

Complex verzuim vraagt om inzet arbeidsdeskundige

Reactie van de NVvA op column Jasper de Wijn "Arbeidskundig of arbeidsdeskundige"?

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Voorzitter Monique Klompé van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen reageert op de column van Jasper de Wijn van Synthra.

De Wijn vindt het vreemd dat we een externe deskundige nodig hebben voor een oordeel over verzuim en re-integratie die een leidinggevende ook kan nemen.

Jasper de Wijn stelt in zijn column over ziekte in de eerste twee jaren: “De beste arbeidskundige die er is, hebben werkgevers in huis en dat is de leidinggevende“.

Het is typerend dat we blijkbaar een externe deskundige – de arbeidsdeskundige – nodig hebben voor een oordeel dat door leidinggevende genomen moet worden. “Welke leidinggevende wil dat eigenlijk?

Goed werkgeverschap

Als beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen (NVvA) kunnen we daar een simpel antwoord op geven: veel leidinggevenden willen en doen dat zelf. Dat doen zij allereerst op basis van goed werkgeverschap en betrokkenheid bij hun medewerkers.

Daarnaast doen zij dat op basis van de rollen en verantwoordelijkheid die de wetgever hen met Poortwachter meegeeft. En gezien de daling van het verzuim in de afgelopen jaren gaat dat ook goed.

Inschakelen arbeidsdeskundige?

Wij onderschrijven voor 110 procent het belang van het regie nemen van leidinggevende en medewerker bij inzetbaarheid.

Ook klopt het dat leidinggevende en medewerker veel weten over aanwezig werk bij het eigen bedrijf. En in een heleboel situaties kunnen leidinggevende en medewerker een oplossing qua inzetbaarheid vrij rechtlijnig en simpel oplossen.

Vaak gaat het daarbij om niet al te complexe problematiek, een goede verhouding tussen leidinggevende en werknemer en een oplossing waarbij medewerker geen enkel nadelig gevolg heeft qua vast contract en inkomen.

In die situaties schakelen leidinggevende en werknemer terecht geen (externe) arbeidsdeskundige in.

Mens, Werk en Inkomen

Jammer genoeg gaan niet alle situaties van zo een ‘leien dakje’. Er zijn een heleboel werkgevers die er in een vroegtijdig stadium zelf – want daarvoor zijn zij inderdaad niet wettelijk verplicht – voor kiezen om een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Het begint er bijvoorbeeld mee dat zowel de leidinggevende als de werknemer vanuit eigen perspectief niet tot elkaar komen. Beiden schakelen dan een arbeidsdeskundige in om een proces op gang te helpen dat blijkbaar is gestagneerd. Vaak gaat het ook om complexere problematiek in de relatie Mens, Werk en Inkomen.

Voor de Mens is het belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor Werk met duidelijkheid over de consequenties qua Inkomen. Sommige leidinggevenden weten niet hoe ver ze kunnen gaan met re-integreren. Dan zie ze passend werk ten onrechte niet als het beste medicijn.

Er is een visie op belasting en belastbaarheid nodig. Een planmatige en tijdsgerichte aanpak gericht op realisatie van het einddoel met duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijkheid is, draagt bij aan draagvlak en de juiste beweging richting oplossing.

Daarbij worden alle keuzes en stappen ook nog juist gepositioneerd binnen de complexe wet- en regelgeving. De arbeidsdeskundige kan daarin adviseren, wegen en begeleiden.

Vakbekwaamheid arbeidsdeskundige

Door de inzet van de arbeidsdeskundige zijn we gekomen tot de juiste stip op de horizon qua inzetbaarheid en de stappen die we moeten zetten om dat doel te bereiken“, is een veel gehoorde terugkoppeling.

Onze ervaring is dat veel werkgevers en werknemers het advies van de onafhankelijke arbeidsdeskundige dus juist als grote meerwaarde ervaren. Bovendien zijn arbeidsdeskundigen aanspreekbaar op hun specifieke vakbekwaamheid en gedrag.

Complexe gevallen

We zien dat veel werkgevers (externe) arbeidsdeskundigen bijvoorbeeld nu ook weloverwogen vroeg in het proces en breed inzetten, zoals bijvoorbeeld de Nationale Politie.

De effecten spreken voor zich: werknemers die gelukkig en gezond hun pensioen halen en werkgevers die gemotiveerde en productieve werknemers hebben.

De leidinggevende kan dat vaak zelf doen en is arbeidskundig. Voor complexe gevallen laten leidinggevenden zich graag adviseren door een arbeidsdeskundige.

Column Jasper de Wijn, Synthra: “Arbeidskundige of arbeidsdeskundige?”

Deel dit artikel

Monique Klompe
Monique Klompehttps://www.arbeidsdeskundigen.nl/

Ervaren bestuurder en consultant. Professioneel in organisatie- en mensontwikkelingsprocessen met oog voor alle betrokken belangen. Inhoudelijke kennis van zaken op het gebied van de sociale zekerheid, zorg en welzijn. Wanneer niet alleen het waarom, maar ook het wat en het hoe van belang zijn. Houdt doel voor ogen, wil resultaat behalen, maar streeft vooral consensus en samenwerking na.

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?