Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen.

Het vorig jaar door Steunpunt RI&E ontwikkelde kosten-baten-overzicht van de RI&E laat zien dat hier ook veel baten tegenover staan.

Het steunpunt heeft de kosten en baten nu ook via een animatie inzichtelijk gemaakt.

Hoge kosten?

Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de risico’s op de werkplek te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een (branchegerichte) risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert.

De animatie laat zien dat investeren in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.

Het kosten-baten-overzicht en het filmpje zijn te vinden op www.rie.nl/kostenbaten.

Week van de RI&E

De Week van de RI&E, die plaatsvindt van 11 tot 15 juni 2018, staat dit jaar in het teken van de kosten en baten van de RI&E. Ondernemers worden gewezen op belangrijke baten die de RI&E kan opleveren via het thema “Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E”. www.weekvanderie.nl.