Slechts 45 procent van de bedrijven in Nederland heeft een RI&E en voor Staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dat te weinig.

Daarom gaan dit voorjaar de boetes omhoog voor het niet hebben van een up to date RI&E en Plan van Aanpak.

De verplichting tot het moeten beschikken over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is geregeld in de Arbowet. In het Plan van Aanpak is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn.

Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte RI&E harder aanpakken. Staatssecretaris Van Ark heeft in een brief van 14 februari jl. aan de voorzitter van de Tweede Kamer twee plannen aangekondigd:

  1. De boetes voor het ontbreken van de RI&E en Plan van Aanpak gaan omhoog.
  2. Als een werkgever geen RI&E heeft, kan de Inspectie SZW straks direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.

Normbedragen voor boetes

Als een RI&E of Plan van Aanpak ontbreekt, worden de normbedragen voor boetes maximaal respectievelijk € 4.500,– en € 3.000,–. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete. Een boete is echter geen afkoopsom; er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven en instellingen met minder medewerkers gelden de volgende percentages:

  • minder dan 5 werknemers 10 procent;
  • tussen de 5 en 10 werknemers 20 procent;
  • tussen de 10 tot en 40 werknemers 30 procent;
  • tussen de 40 en 100 50 procent;
  • tussen de 100 en 250 60 procent;
  • tussen de 250 en 500 80 procent.