Vraag:
Wij zijn een zorginstelling met kwetsbare bewoners. Een van onze administratief medewerkers weigert een coronavaccinatie te nemen. Zij is weliswaar niet heel vaak in direct contact met de bewoners maar wel met collega verzorgers. Mogen wij haar vragen om niet naar het werk te komen maar haar werk thuis te doen?

Antwoord:
Als deze dame weigert zich te laten vaccineren, dan mag je haar vragen om thuis te blijven werken. Je moet hierbij wel onderscheid maken tussen een (vriendelijk) verzoek en iemand ertoe dwingen. Dat laatste mag je niet zomaar doen.

Als je deze ongevaccineerde medewerkster vraagt om thuis te werken, zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden: Kan zij ook echt thuiswerken? Is er op haar werkplek niet de mogelijkheid om continu de afstand te bewaren?

Is het antwoord op de eerste vraag ja en de tweede nee, dan mag je op enig moment tegen je medewerkster zeggen dat als zij er welbewust voor kiest zich niet te laten vaccineren, je vindt dat ze op zijn minst de komende tijd thuis moet werken.

Van belang is hierbij wel op te merken dat het hier om een nieuw arbeidsrechtelijk vraagstuk gaat. Mocht de werknemer weigeren thuis te werken en je zou deze kwestie aan de rechter voorleggen, dan zal deze moeten beoordelen of het wettelijk instructierecht én de zorgplicht van de werkgever voor het bieden van een gezonde en veilige werkplek prevaleert boven het belang van de werknemer om (weer) op kantoor te werken. Hier is nog geen rechtspraak over.

Je moet dat thuiswerken overigens wel faciliteren. Dit betekent dat je zult moeten nagaan of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Als dat niet zo is, dan zul je – afhankelijk van de behoefte – moeten zorgen voor bijvoorbeeld een ergonomische stoel, bureau of voldoende (kunst)licht.

>>> lees ook ‘Ben je als werkgever verantwoordelijk voor een gezonde inrichting van de thuiswerkplek?’