Sinds 10 weken heerst er een griepepidemie in Nederland en de epidemie breidt zich uit, dus het einde is nog niet in zicht.

De epidemie duurt langer dan gemiddeld.

Koude en droge lucht

Deze winter kan de griep zich optimaal en langdurig verspreiden. Griepvirus wordt vooral overgedragen in de lucht – het meest op korte afstand via grote druppels – en minder vaak via contact met de handen.

De overleving van het virus in luchtdeeltjes hangt nauw samen met de luchtvochtigheid. In droge lucht kan het virus goed gedijen, in vochtige lucht sterft het snel. De koude en droge lucht van de afgelopen maanden bood het virus dus ideale omstandigheden.

A-griep

De griepepidemie die in week 48 van 2016 in Nederland begon, breidt zich uit en is nu gedurende tien opeenvolgende weken boven de epidemische grens van 51 patiënten met IAZ per 10.000 inwoners.

In week 5 van 2017 meldden zich gemiddeld 137 patiënten per 100.000 inwoners met een griepklachten bij de huisarts. In de voorgaande week bedroeg dit aantal nog 92. Daarmee is de klinische influenza-activiteit toegenomen en is niet bekend of de piek al bereikt is.

De huisartsen zien vooral kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met een IAZ, maar ook relatief veel 65-plussers.

Deze griepepidemie lijkt volgens het NIVEL een beetje op die van 2 jaar geleden, die ook grotendeels werd veroorzaakt door influenzavirus A(H3N2). Net als toen zijn er ook nu relatief veel ouderen met longontsteking als complicatie van griep. De epidemie van 2 jaar geleden was met 21 weken de langst durende epidemie ooit.