Bedrijven blijken de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het veilig werken met kankerverwekkende stoffen aan de laars te lappen.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Capgemini dat net is uitgekomen. Het rapport is in opdracht van Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemaakt en constateert dat “werkgevers geen registraties bijhouden van welke werknemer aan welke risico’s (mogelijk) wordt blootgesteld bij het werken met kankerverwekkende stoffen“. Dit is wel verplicht.

FNV vindt het onbegrijpelijk en schokkend dat bedrijven geen registratie bijhouden terwijl dat gewoon wettelijk verplicht is. Dat kan kanker voorkómen. Zo’n drieduizend mensen sterven jaarlijks in Nederland aan een kanker die zij op het werk hebben opgelopen.

Beschamend

Ook zegt het rapport dat bedrijfsartsen zelden blootstellinggegevens over kankerverwekkende stoffen van werknemers zien. De artsen geven in het onderzoek aan hier ook niet naar te vragen en het niet te bespreken met de werkgever. De blootstellinggegevens worden niet meegenomen bij verzuimanalyses van werknemers.

FNV is van mening dat je van een goede bedrijfsarts en arbodienst mag verwachten dat ze de werkgever hierom vragen en de werkgever erop wijzen dit op orde te hebben. Dat gebeurt dus helemaal niet. De bond vindt het beschamend, want het zou de kern van hun werk moeten zijn.

Aanrommelen met gevaarlijke stoffen

FNV stelt dat werkgevers graag alle verzuimgegevens krijgen van werknemers, maar gegevens die nodig zijn voor preventie van verzuim zelf niet aanleveren.

Zo komt preventiebeleid volgens FNV helemaal niet van grond. In Nederlandse bedrijven met zeer gevaarlijke stoffen wordt eigenlijk maar wat “aangerommeld”.

Te weinig inspecteurs

De FNV is van oordeel dat bedrijven op dit punt moeten worden verplicht gegevens over hoeveelheden kankerverwekkende stoffen aan te melden bij de Inspectie SZW. Door deze gegevens bij te houden in een database, kan er veel beter gehandhaafd worden en kunnen verdachte overtreders hard worden aangepakt. FNV stelt ook al jaren het lage aantal inspecteurs op het terrein van veilig werk aan de orde.