De Inspectiedienst SZW, die verantwoordelijk is voor controle en naleving op werkdruk, doet volgens de FNV te weinig om de eigen mensen hiertegen te beschermen.

Er ligt een waarschuwing op het bureau van inspecteur-generaal Marc Kuipers van diezelfde Arbeidsinspectie met de opdracht dit probleem met spoed op te lossen.

Waarschuwing

FNV Overheid vindt het zorgwekkend dat de juist de inspectie, die bedrijven bij de les moet houden, zelf flink in gebreke blijft.

De dienst krijgt een waarschuwing vanwege een onvoldoende aanpak van de werkdruk, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen, mogelijkheid tot melden en registreren van gevaarlijke situaties, onvoldoende training en instructie en het ontbreken van betrouwbare alarmsystemen.

Tekort aan inspecteurs

De FNV maakt zich al jaren zorgen over het tekort aan inspecteurs. Het aantal in Nederland is veel lager dan in omringende landen.

De kans dat bedrijven een bezoek krijgen van de Inspectiedienst is eens in de dertig jaar. De FNV heeft in al een klacht ingediend bij de ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Deze berisping liet zien dat die klacht terecht was.

Extra wrang is volgens de FNV ook dat minister Asscher het tekort aan inspecteurs onderkent. De minister heeft zelf eind vorig jaar in de Kamer gezegd dat hij eigenlijk minstens honderd inspecteurs extra nodig heeft.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Stichting Maatschappij en Veiligheid onderkennen dat de Nederlandse Inspectiedienst er niet goed voorstaat. Op de inspectiediensten is te fors bezuinigd. Dit probleem moet volgens de FNV veel hoger op de politieke agenda.

De Inspectiedienst SZW heeft nu twaalf maanden de tijd om orde op zaken te stellen.

Bron: FNV