De FNV opent een meldpunt voor zieke werknemers over hun ervaringen met bedrijfsartsen en arbodiensten.

De vakbond maakt zich namelijk zorgen over de plannen van het ministerie van SZW. Die wil dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend wordt als het gaat om re-integratie van zieke werknemers.

Zo wil ze de capaciteitsproblemen bij het UWV te lijf gaan. Daarmee vervalt de onafhankelijke toetsing van een verzekeringsarts van het UWW.

Erica Hemmes: “We krijgen nu al vaak van leden te horen dat ze niet tevreden zijn over de begeleiding van een bedrijfsarts of arbodienst. Wij denken dat deze onvrede zal toenemen als het ministerie haar zin krijgt.”

Toetsing medisch oordeel bedrijfsarts

De vakbond vindt dat bij de re-integratie-beoordeling, en dus ook aanvraag of toetsing voor een WIA-uitkering, het medisch oordeel van de bedrijfsarts altijd moet worden getoetst door een verzekeringsarts van het UWV.

Hemmes: “Een bedrijfsarts is verbonden aan de werkgever, een keuringsarts van het UWV niet. We vrezen dat door het plan van het ministerie de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts onder druk komt te staan”.

Volgens de vakbond is de kans ook groot dat werknemers hier de dupe van worden. Hemmes: “Re-integratiekansen van zieke werknemers, die gemist worden door het advies van de bedrijfsarts of arbodienst, kunnen dan ook niet meer door het UWV hersteld worden”.

WIA

Door het wetsvoorstel van het ministerie zullen er volgens de vakbond structureel minimaal 4.000 mensen extra in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terechtkomen. Mensen die wellicht door ingrijpen van het UWV wel hadden kunnen re-integreren. De extra instroom heeft ook gevolgen voor de kosten van de WIA. Die zullen met minstens € 60 miljoen toenemen.

Meldpunt

Bij het meldpunt kunnen werkenden die ervaringen hebben of hebben gehad met bedrijfsartsen en arbodiensten zich melden. De FNV wil met het meldpunt de ervaringen en de belangen van zieke werknemers onder de aandacht van het ministerie brengen.

Op 15 maart hebben vakbonden FNV, CNV en VCP ook een brief gestuurd aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen.