Autisme beïnvloedt het dagelijks leven, zo ook de werksituatie van mensen met autisme.

Maar hoe maak je autisme bespreekbaar op het werk?

Het blijkt vaak lastig om concreet te maken wat het functioneren versterkt of belemmert.

Als hulpmiddel ontwikkelde de werkgroep Vanuit autisme bekeken in nauwe samenwerking met mensen met autisme en hun gesprekspartners de gesprekshulp werk.

Gesprekspunten

De gesprekshulp is een online vragenlijst om te komen tot concrete gesprekspunten die kunnen dienen als gespreksleidraad met leidinggevenden, bedrijfsartsen of collega’s.

In de vragenlijst komen zes gespreksonderwerpen aan bod zoals manier van werken, communicatie en loopbaanontwikkeling. Bij het invullen komen mensen met autisme wellicht ook aandachtspunten tegen waar nog niet direct is aan gedacht maar die wel aan de orde zijn.

Aan de hand van de gespreksagenda met persoonlijke aandachtspunten kunnen werkgever en werknemers samen bespreken hoe de werknemer het beste kan functioneren. Het verkennen van mogelijke praktische oplossingen en verbeteringen wordt hierdoor eenvoudiger, effectiever en efficiënter voor alle gesprekspartners.

Bedrijfsartsen

“Het is ook een nuttig middel voor bedrijfsartsen”, zegt bedrijfsarts Jack Gulden, “de vragenlijst is concreet en uitputtend. Ik denk dat verreweg het grootste gedeelte van de mensen met autisme hiermee een goede gespreksleidraad kunnen vormen. Ik adviseer deze gesprekshulp aan werkgevers, werknemers en al mijn collega’s.”

Vanuit autisme bekeken biedt met deze tool een hulpmiddel aan mensen met autisme om autisme bespreekbaar te maken op de werkvloer. Zo kunnen zij samen met hun werkgever het optimale halen uit hun persoonlijke ontwikkeling een prettige werkplek creëren of behouden.

Bekijk de gesprekshulp hier