Werkdruk bij bedrijfsartsen en onervarenheid nieuwe bedrijfsartsen komt mediation niet ten goede. Werknemers voelen zich niet gehoord door de bedrijfsarts.