Ondernemers in midden- en kleinbedrijf, gevestigd en actief in de provincie Drenthe, kunnen aanspraak maken op een subsidie die hen helpt hun personeelsbeleid te professionaliseren of om te investeren in de inzetbaarheid van medewerkers.

Bijvoorbeeld door een deskundige in te schakelen die hen hierbij helpt.

Daarnaast is het mogelijk dat medewerkers deelnemen aan een (in-company) opleiding, training, seminar of cursus.

Het totaal beschikbaar gestelde budget is 500.000 euro. Vandaag – 25 juni 2019 – resteert er nog een budget van € 368.665,75.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor:
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan
  • Het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied
  • Het in kaart brengen wat de inzetbaarheid van de medewerker is
  • Het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen
  • Het deelnemen aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen, die aantoonbaar gericht zijn op HR

Wat zijn de voorwaarden?

  • De onderneming heeft nog niet eerder subsidie gekregen binnen deze regeling
  • De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren
  • De werkzaamheden voor het project zijn nog niet gestart voor het indienen van de subsidieaanvraag
  • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond

>>> Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2019.