Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) presenteert op donderdag 30 oktober de Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte.

Deze database biedt arbeidsdeskundige professionals concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten.

Arbeidsparticipatie vergroten

Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we steeds beter welke factoren invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van mensen met een chronische ziekte.

Belangrijk is dat deze kennis toepasbaar en toegankelijk wordt gemaakt voor praktisch gebruik door professionals op het gebied van arbeid en gezondheid.

Focus op duurzame inzetbaarheid

De bibliotheek biedt een overzicht van bestaande kennis en initiatieven op het gebied van chronische ziekten en arbeid. Professionals krijgen inzicht in de factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie in het algemeen en van chronisch zieken in het bijzonder.

De bibliotheek biedt ook oplossingsrichtingen voor de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte. Hierdoor kunnen (arbeidsdeskundige) professionals cliënten met een chronische ziekte gericht en persoonlijk adviseren over hun re-integratie- en participatiemogelijkheden.

De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte is in opdracht van het AKC ontwikkeld door het Erasmus MC en het UMC Groningen.