Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk.

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4 procent is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018.

Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017.

De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.

Sneller en efficiënter werken

Helaas is veilig werk niet vanzelfsprekend. De Inspectiedienst SZW ziet dat er in deze economie sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Het resulteert in meer onveilige situaties en meer ongelukken.

De Inspectiedienst roept bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.

Jongeren vaker betrokken ongevallen

Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen.

Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

Overtreden regels

Bij het onderzoek naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden. Deze onderzoeken zijn nauwgezet en daarmee tijdrovend. De Inspectie SZW breidt daarom momenteel het aantal medewerkers uit om gaandeweg de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen.

Verbeterplan preventieve maatregelen

Ook bekijkt de Inspectie SZW de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor is gedrag en cultuur in organisaties nodig waarin veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.

image