Veel arboprofessionals in de zorg zijn binnen hun organisatie werkzaam bij een afdeling P&O/HRM. Vaak betreft het een solofunctie en ben je als solist aangewezen op jouw kwaliteiten om te verbinden, samen te werken en kennis op te halen (intern/extern) om op deze manier te zorgen dat je niet ’ten onder’ gaat.

Daarbij komt dat arbo geen sexy onderwerp is waar je binnen je organisatie mee kan scoren. Want arbo wordt nog vaak geassocieerd met wet- en regelgeving, inspecties door SZW en eventueel boetes.

Als arboprofessional ontmoet je ook veel weerstand en zul je alles uit de kast moeten halen om deze weerstand om te buigen in enthousiasme en betrokkenheid. Ga er maar aan
staan!

Organisaties stellen steeds meer eisen aan de professionaliteit van hun medewerkers. Naast kennis en ervaring van het eigen vakgebied is het reflectieve vermogen van een professional van groot belang. Intervisie draagt bij aan het vergroten hiervan.

Aanbod ‘Intervisie voor arboprofessionals in de zorg’

Om het werk van arboprofessionals in de zorg gemakkelijker, leuker en uitdagender te maken start auteur van BG magazine Birgitte van de Water, gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige, in oktober a.s. met een intervisie groep ‘Arboprofessionals in de zorg’.

De rode draad bij deze bijeenkomsten is; leren van elkaar zodat jijzelf een betere arboprofessional wordt.

Aan de hand van ingebrachte casuïstiek leer Birgitte arboprofessionals kritisch kijken naar het eigen werk en zelf verbeteringen te zien en te organiseren. Hierbij gebruikt zij verschillende intervisiemethoden.

Opzet intervisie

De intervisiegroep zal bestaan uit maximaal vijf arboprofessionals uit de zorg.

Na een kennismakingsbijeenkomst (eind september) komen we vijf keer bij elkaar (eind oktober, half december, eind januari 2021, eind februari 2021 en eind maart 2021). In totaal zes bijeenkomsten.

Elke bijeenkomst duurt maximaal drie uur en wordt centraal in Nederland georganiseerd. Tijdens de kennismaking in september zullen nadere afspraken gemaakt worden waaronder o.a. de data van de vervolg bijeenkomsten.

Kosten

De investering voor deze zes bijeenkomsten is 650 euro (excl. BTW) per persoon.

Ondersteuning

De intervisiebijeenkomsten worden verzorgd door Birgitte van de Water, gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige. Zij heeft jarenlang ervaring als arboprofessional bij diverse middelgrote- en grote zorgorganisaties en het begeleiden van arboprofessionals in de zorg. Daarbij heeft zij de opleiding Facilitator Intervisie gevolgd bij PraktijkIntervisie.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden; bel Birgitte van de Water via 06-13497879.