Een derde van de werkende Nederlanders stelt, dat de kijk van jonge managers zorgt voor innovatie binnen organisaties.

Dit blijkt uit het Nationaal Managementonderzoek van managementopleider ISBW onder ruim 1.000 werkende Nederlanders.

Met een jonge manager wordt bedoeld, iemand jonger dan 35 jaar die een managementfunctie vervult.

Beter loslaten

21 procent vindt dat jonge managers beter kunnen loslaten dan oudere managers. Bijna drie op de tien vinden bovendien dat jonge managers beter in staat zijn om hedendaagse thema’s als diversiteit, duurzaamheid en purpose op de agenda te zetten. Volgens een kwart van de werknemers maken jonge managers een bedrijf toekomstbestendig.

Carrière maken als jonge manager

Zeven op de tien werknemers stellen, dat een goede manager een aantal jaren ervaring nodig heeft in een uitvoerende functie.

Toch lijkt het op jonge leeftijd bekleden van een managersfunctie nog steeds aanzien te hebben. Ambitieuze young professionals worden door 37 procent van de werknemers gezien als mensen die graag een managersrol vervullen. En een op vijf vindt zelfs dat jong manager worden garantie is voor een succesvolle carrière.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: “Er zijn veel vooroordelen over mensen die al voor hun 35ste levensjaar manager zijn. Bijvoorbeeld dat ze weinig kennis en kunde hebben, gemakkelijk meebuigen en een gebrek aan levenservaring hebben. Gelukkig laten de onderzoeksresultaten zien, dat werknemers inzien dat ook jonge managers kwaliteiten met zich meebrengen. Dat is niet gek, want uit verschillende onderzoeken is meermaals gebleken dat jonge managers over het algemeen goed luisteren, oprecht geïnteresseerd zijn in iemands privéleven en goed in staat zijn om aandacht te geven aan de behoeften van medewerkers”.

Nieuwe inzichten

Doordat jonge managers opgegroeid zijn in een snel veranderende wereld, brengen ze volgens Rijbroek bovendien nieuwe inzichten met zich mee. Ook bezitten ze vaak over de nieuwste vaardigheden, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering.

Toch is Rijbroek van mening dat leeftijd an sich niets zegt over iemands kwaliteiten: “Goed leiding kunnen geven heeft mijns inziens alles te maken met aanleg, karakter, ervaring, training en ontwikkeling”.

>>> Lees meer over Young Professionals