De Tweede Kamer heeft op 13 september jl. ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet.

Met de beoogde aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren.

Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.

Second opinion en basiscontract

Vorige week werd in de kamer gedebatteerd over de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet die onder meer gaan over het recht van een werknemer op een second opinion door een andere  bedrijfsarts en de plicht voor werkgevers om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of een arbodienst.

Na de behandeling van het voorstel zijn elf amendementen en twee moties ingediend. Hiervan zijn de volgende aangenomen:

Meer informatie

Op de website van de Tweede Kamer zijn de behandeling van het voorstel en de stemming terug te kijken. Ook de ingediende amendementen, moties en andere relevante stukken zijn hier terug te vinden.