Werknemers staan over het algemeen positief tegenover nieuwe technologieën op de werkvloer.

Ze zien technologie als mogelijkheid om hun carrière vooruit te helpen. Een derde van de werknemers zegt dat technologie een positieve impact heeft op de mate waarin ze nog kunnen groeien in hun huidige baan.

Tegelijkertijd blijkt het een positieve invloed te hebben op het stressniveau van de werknemer: bijna een kwart geeft aan dat ze minder stress ervaren door de komst van technologie.

Dit blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School, uitgevoerd onder 3.870 werknemers uit vijf verschillende landen.

In Nederland vindt slechts 8 procent van de werknemers dat technologie een beperking is als het gaat om de groeimogelijkheden. In onze buurlanden ligt dat percentage hoger. In België ligt dit cijfer met 16 procent het hoogst, waar het in het Verenigd Koninkrijk (10 procent), Frankrijk (9 procent), Duitsland (11 procent) net iets hoger ligt dan in Nederland.

Technologie vervangt routinetaken

“De cijfers van het onderzoek komen overeen met de conclusie dat technologie op de werkvloer met name routinetaken vervangt”, zegt professor Ans De Vos van de Antwerp Management School. “Hierdoor komt er binnen de betreffende functie vaak meer tijd vrij voor andere, vaak meer uitdagende taken. Het onderzoek toont aan dat veel werknemers dit ook zo zien. Dit staat haaks op het onheil en de negativiteit waar je vaak over leest als het over de impact van technologie gaat.”

Meer uitdaging, minder stress

Als het gaat om stress komen er interessante bevindingen uit het onderzoek. Niet alleen heeft technologie een positieve impact op het stressniveau, maar ook op de balans tussen wat een werknemer aankan en wat er van hem gevraagd wordt.

Ruim 30 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat het goed is voor zowel zijn mentale als fysieke gesteldheid.

“Er is een dunne lijn tussen uitdaging in het werk en het ervaren van stress”, vertelt De Vos. “Indien er stress ontstaat bij technologische veranderingen, dan is dat vaak te wijten aan angst of onzekerheid over het uitvoeren van nieuwe taken. Bij technologische veranderingen is het daarom belangrijk om sterk te focussen op opleidingsmogelijkheden, zodat werknemers leren omgaan met de nieuwe technologie en de bijhorende taken.”

Gedwongen processen te versnellen

“Organisaties worden gedwongen om processen te versnellen en te verbeteren met behulp van nieuwe technologie”, zegt Mark Bloem, algemeen directeur bij SD Worx in Nederland. “Het onderzoek toont aan dat nieuwe technologie niet alleen de stress van werknemers vermindert, maar ook kansen biedt om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen. Het is belangrijk dat leidinggevenden dit stimuleren.”