Ruim een kwart van de professionals verwacht door COVID-19 vaker naar het werk te fietsen, maar vitaliteit en duurzaamheid zijn de belangrijkste redenen om de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer.

Ook leaserijders verwachten vaker de fiets te pakken (19 procent).

ALD Automotive vroeg bijna 1.500 professionals naar hun beweegredenen om de fiets in te zetten voor woon-werkverkeer en welke rol het virus daarbij speelt. En ook de ANWB vindt dat er meer mogelijkheden voor alternatieve vervoersvormen moeten komen.

Vitaliteit

Veel mensen werken (deels) thuis, maar lang niet iedereen. Miljoenen Nederlanders reizen inmiddels weer op regelmatige basis naar het werk.

De fiets lijkt daarbij steeds populairder. Vitaliteit is de leidende motivatie (81 procent) om naar het werk te fietsen. Dit wordt gevolgd door 56 procent dat de fiets een goedkoper alternatief vindt voor de auto of het OV en door 43 procent dat de fiets als duurzaam alternatief ziet.

Lonneke van der Horst, marketing & innovation director bij ALD Automotive: “Ook onder leaserijders is er een toenemende fietsbehoefte; 14 procent noemt heel specifiek COVID-19 als leidende motivatie om vaker naar het werk te fietsen en 63 procent heeft interesse in de combinatie auto en fiets. De hoge score van vitaliteit als stimulans om de fiets te pakken, heeft waarschijnlijk onbewust een relatie met het virus. Gezondheid is nu natuurlijk een extra belangrijk thema”.

Mobiliteitsbehoefte

Volgens Van der Horst zijn mensen momenteel meer ontvankelijk voor nieuwe manieren om te reizen. Deze trend was al gaande en wordt vermoedelijk getriggerd door COVID-19, dat in elk geval deze trend in versnelling heeft gebracht.

Lonneke: “De mobiliteitsbehoefte verandert. Wij zien onder meer een groeiende vraag naar individuele manieren van reizen omdat alleen reizen veiliger is. En ook het kunnen combineren van vervoer kent een groeiende populariteit. Mocht je als werkgever je vervoersbeleid willen vernieuwen, dan is nu zeker het moment”.

Uit recent onderzoek van de ANWB blijkt dat een derde van de Nederlanders na de crisis minder vaak gebruik wil maken van het OV. 36 procent zegt ook na de coronacrisis vaker met een eigen vervoersmiddel te willen reizen, maar liefst 27 procent geeft aan vaker de fiets of e-bike te willen pakken.

Andere vormen van duurzaam vervoer

De ANWB staat positief tegenover de ontwikkeling dat mensen van plan zijn meer te fietsen of te lopen. Daarbij vindt de ANWB dat er meer aandacht en ruimte moet komen voor andere vormen van duurzaam vervoer, zoals de e-step. Om te voorkomen dat het autogebruik verder stijgt pleit de ANWB voor snelle invoering dan wel legalisering van kleine elektrische voertuigen, zodat de consument meer keuze heeft. Nederland loopt daarin achter ten opzichte van andere landen.

Aandacht voor veiligheid

Door naast fietsen en lopen in te zetten op kleine elektrische voertuigen als alternatief voor de auto wordt ook een bijdrage geleverd aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom vraagt de ANWB nogmaals aandacht voor een goede plek op de weg voor de speed pedelec. Dit vervoermiddel kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto, maar dan moet deze worden toegelaten op het fietspad.

Aanpassing fietspaden nodig

Elektrische vervoermiddelen zoals de e-step zullen gebruikt worden op het fietspad. De fietspaden zijn in veel steden tijdens de spits al erg druk. Snelheidsverschillen en bredere voertuigen zorgen voor conflicten. De capaciteit van het fietsnetwerk moet wegens grote drukte toch al worden uitgebreid. Dit vereist ingrijpende veranderingen bij de inrichting van straten en openbare ruimte, aldus de ANWB in haar onderzoek.

E-bike populairder voor woon- werkverkeer dan reguliere fiets

43 procent van de ondervraagden met interesse in fietsen heeft een voorkeur om de woon-werkafstand per e-bike af te leggen. Tegen 39 procent van de ondervraagden op een reguliere stadsfiets.

Ook is er een klein deel (9 procent) dat voor een speed pedelec kiest die tot wel 45 km/uur kan, en eveneens 9 procent die voor een sportfiets kiest.

Bij de werknemers van zestig en ouder is het aandeel dat voor een e-bike kiest net een beetje hoger. Onder jonge professionals tot dertig jaar is dat precies 50-50.

Nieuwe wetgeving

Door nieuwe wetgeving is het sinds dit jaar eenvoudiger om werknemers een fiets van de zaak aan te bieden. Uit onderzoek van LEASE A BIKE onder 1.000 werknemers blijkt dat 62 procent van de werknemers bereid is een afstand tot 20 kilometer enkele reis af te leggen indien de werkgever een fiets van de zaak faciliteert. E-bikes hebben daarbij de voorkeur.

Het aandeel elektrische fietsen in de lease ligt dan ook ruim 40 procent hoger dan in de reguliere verkoop. De prijzen van de uitgekozen e-bikes liggen rond de € 3.000 euro. Dit is ruim 30 procent hoger dan de waarde van de gemiddelde verkochte e-bike in de particuliere markt.

Door het fiscale voordeel in combinatie met een vast, laag maandtarief, zijn deze leasefietsen voor woon-werkverkeer betaalbaarder dan als mensen ze privé zouden aanschaffen.

>>> Lees ook: ‘Fiets van de zaak, leasen of kilometervergoeding?’